Erlend Øverby

Generell bakgrunn

Erlend har arbeidet med IKT siden 1985. Han var av de første som tok weben i bruk i Norge, og har arbeidet med web-teknologier siden.

 

Han har fokus på interoperabilitet, brukervennlighet og beskrivelse av informasjon, slik at denne kan gjenbrukes av andre systemer på en effektiv måte. Han har holdt mange foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser om temaer fra universell utforming, tilgjengelighet og metadata til dyptgående tekniske foredrag. Erlend var den første som holdt foredrag om XML i Norge.

 

Siden 1997 har Erlend vært aktiv i internasjonal standardisering innen semantisk beskrivelse av informasjon, teknisk interoperabilitet, læringsteknologi og universell utforming.

 

Erlend begynte i Karde i januar 2011. Han arbeider med tilgjengelighet og standardisering. Nå arbeider Erlend med e-læring og velferdsteknologi.

Kompetanseområder

standardisering av læringsteknologi

universell utforming og tilgjengelighet

Prince 2 prosjektledelse

utvikling av semantisk beskrivelse

brukergrensesnitt, universell utforming, tilgjengelighet

kognitive brukerutfordringer

prosjektledelse og utviklingsmetodikker

webteknologi

Kontaktinformasjon

E-post: erlend.overby@karde.no
Mobil: 901 29 642
Skype: erlendo

Side oppdatert 24.4.2024

 

Erlend Øverby