Erlend Øverby

Generell bakgrunn

Erlend har arbeidet med IKT siden 1985. Han var av de første som tok weben i bruk i Norge, og har arbeidet med web-teknologier siden.

Han har fokus på interoperabilitet, brukervennlighet og beskrivelse av informasjon, slik at denne kan gjenbrukes av andre systemer på en effektiv måte. Han har holdt mange foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser om temaer fra universell utforming, tilgjengelighet og metadata til dyptgående tekniske foredrag. Erlend var den første som holdt foredrag om XML i Norge.

Siden 1997 har Erlend vært aktiv i internasjonal standardisering innen semantisk beskrivelse av informasjon, teknisk interoperabilitet, læringsteknologi og universell utforming.

Erlend begynte i Karde i januar 2011. Han arbeider med tilgjengelighet og standardisering. De siste årene har han arbeidet bl.a. for Asker kommune i BFE-prosjektet, hvor det ble utviklet en ny IKT-arkitektur for kommunesektoren basert på mikrotjenester og gjenbruk av funksjonalitet med fokus på effektivitet i de arbeidsoppgavene som skal utføres.

Nå arbeider Erlend med e-læring og velferdsteknologi, og hvordan bruk av teknologi kan bidra til bedre helse og velvære for mennesker med nedsatt funksjonsnivå.

Kompetanseområder

 • standardisering og formelle standardiseringsprosesser, herunder spesielt:
  • standardisering av læringsteknologi
  • standardisering av metadata og semantiske beskrivelser
  • standardisering av universell utforming og tilgjengelighet
  • standardisering av dokumentformater
 • Prince 2 prosjektledelse
 • utvikling av semantisk beskrivelse
 • brukergrensesnitt, universell utforming, tilgjengelighet
 • kognitive brukerutfordringer
 • prosjektledelse og utviklingsmetodikker

Kontaktinformasjon

E-post: erlend.overby@karde.no
Mobil: 901 29 642
Skype: erlendo

 

Erlend Øverby