Gro Marit Rødevand

Generell bakgrunn

Gro Marit har i mange prosjekter vist at IKT kan hjelpe mennesker med utviklingshemning til bedre mestring av dagligliv og arbeidsliv. Hun framhever at IKT brukt på riktig måte kan bidra til god opplæring, selvstendighet og god livskvalitet for mennesker med utviklingshemning. Gro Marit har også deltatt i prosjekter for eldre med hukommelsesproblemer.

Kompetanseområder

  • opplæring av mennesker med utviklingshemning
  • IKT for mennesker med utviklingshemning
  • lettlest tekst og utforming av nettsider for mennesker med utviklingshemning
  • mennesker med utviklingshemning og IADL (dagliglivets komplekse ferdigheter)
  • mennesker med utviklingshemning og arbeidsliv
  • brukertesting og annen brukermedvirkning innen IKT
  • produksjon av instruksjonsfilmer
  • informasjonssøk
  • kliniske studier

I Karde har Gro Marit vært prosjektleder for en rekke prosjekter om IKT-bruk for mennesker med utviklingshemning. Hun er PRINCE2-sertifisert prosjektleder.

Tidligere arbeidet hun i mange år i et legemiddelfirma med kliniske utprøvinger, medisinsk rådgivning, medisinsk informasjonsformidling og legemiddelovervåking.

Gro Marit Rødevand er utdannet cand.med. fra Universitetet i Oslo.

Kontaktinformasjon

E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Mobil: 913 50 096

 

GRO MARIT RODEVAND