Gro Marit Rødevand

Generell bakgrunn

Gro Marit har i mange prosjekter vist at IKT kan hjelpe mennesker med utviklingshemning til bedre mestring av dagligliv og arbeidsliv. Hun framhever at IKT brukt på riktig måte kan bidra til god opplæring, selvstendighet og god livskvalitet for mennesker med utviklingshemning. Gro Marit har også deltatt i prosjekter for eldre med hukommelsesproblemer.

Kompetanseområder

opplæring av mennesker med utviklingshemning

IKT for mennesker med utviklingshemning

lettlest tekst og utforming av nettsider for mennesker med utviklingshemning

mennesker med utviklingshemning og IADL (dagliglivets komplekse ferdigheter)

mennesker med utviklingshemning og arbeidsliv

brukertesting og annen brukermedvirkning innen IKT

produksjon av instruksjonsfilmer

Prince 2-prosjektledelse

 

I Karde har Gro Marit vært prosjektleder for en rekke prosjekter om IKT-bruk for mennesker med utviklingshemning. Tidligere arbeidet hun i mange år i et legemiddelfirma med kliniske utprøvinger, medisinsk rådgivning, medisinsk informasjonsformidling og legemiddelovervåking.

 

Gro Marit Rødevand er utdannet cand.med. fra Universitetet i Oslo.

Kontaktinformasjon

E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Mobil: 913 50 096

Side oppdatert 11.12.2023

 

GRO MARIT RODEVAND