Nettvett for mennesker med utviklingshemning

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Karde har i samarbeid utviklet mange gratis e-læringsressurser for opplæring av mennesker med utviklingshemning, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Målsettingen med dette prosjektet er å utvikle visualisert nettvett for en trygg digital hverdag for mennesker med utviklingshemning. Visualiseringen vil bli realisert som skjermopptak og film, med tale og lettleste korte tekster integrert i presentasjonen. Materialet vil bli basert på og kvalitetssikret gjennom brukermedvirkning av personer i målgruppen og deres støttepersoner. De ferdige skjermopptakene og filmene blir gitt ut på et dedikert nettsted som blir distribuert vidt og gratis å bruke.

Brukermedvirkning

Vi har etablert samarbeid med Christiegården Dagsenter i Bergen. Samarbeidet vil dreie seg om fokusgrupper og utprøving av prosjektets løsninger for nettvett.

Organisering

Prosjektet varer fra høsten 2023 til slutten av 2024.

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er prosjekteier. Karde leder prosjektet og utfører det faglige arbeidet.

Fiansiering

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. Karde legger også ned en egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
E-post: rh@karde.no
Mobil: 982 112 00

Side oppdatert 6.11.2023