Nyhetsarkiv

Fom. høsten 2018 publiserer vi de aller fleste nyhetene på Kardes Facebook. Under kan du se et utvalg av Kardes eldre nyheter før dette. Denne siden oppdateres ikke lenger.

15.6.2018: Nytt prosjekt med finansiering fra ExtraStiftelsen: Lettere kropp.

14.3.2018: Nytt UNIKT-prosjekt 422 ulike universelle utforminger?

4.2.2018: TELMA-prosjektet som Karde leder får omtale i Forskningsrådets nye strategi for offentlig sektor. Se s. 8.

16.1.2018: To nye prosjekter med finansiering fra ExtraStiftelsen: Personlig hygiene og Støtte til vanlig arbeid.

14.8.2017:   er avsluttet. Selv om prosjektet ‘Mat og trivsel’ er avsluttet er matfilmene fortsatt tilgjengelig på www.matfilmer.org.

15.3.2017: Veilederen fra prosjektet Universell utforming av hverdagsteknologier er publisert.

1.2.2017: Idag starter vi arbeidet med det nye internasjonale AAL-prosjektet MEDGuide. Neste uke vender vi snuten mot Nederland og prosjektets kick-off-møte. Vi gleder oss!

11.1.2017: Karde skal for første gang delta i Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) fra H2020, under ordningen Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Prosjektformen skal fremme innovasjon og samarbeid mellom næringsliv og universiteter. Les mer om prosjektet her.

6.1.2017: Nyhetsbrevet til prosjektet Universell utforming av hverdagsteknologier for eldre er sendt ut.

5.1.2017: Her kan du lese nyhetsbrevet for ett av våre prosjekt BROER.

22.12.2016: Riitta Hellman i Karde har blitt oppnevnt som personlig varamedlem for lederen til rådet for anvendt medieforskning (RAM) i perioden 2017-2020. Rådet ligger under Kulturdepartementet, du kan lese mer om RAM på Medietilsynets sider.

19.12.2016: Veilederen Bonum Domos er nå også tilgjengelig i NAKUs Kunnskapsbank og på Bufdir sin nettside Nytt om universell utforming.

16.12.2016: Prosjektet POSEIDON som Karde er koordinator for, er presentert som ett av EU-prosjektene i den tyske årboka ‘Success Stories 2016’. Årboken presenterer utvalgte suksesshistorier fra EU-prosjekter utført av tyske selskaper, forskningsinstitusjoner og universiteter. Du kan lese den på tysk her.

15.12.2016: Kardes veileder fra prosjektet ‘Jeg vil også være med!’ er med i den nyeste utgaven av StatpedMagasinet.

5.12.2016: Vi har laget en veileder om velferdsteknologi og annen teknologisk tilrettelegging i boliger for mennesker med utviklingshemning. Veilederen er utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken. Veilederen og en fyldigere omtale finnes på Husbankens nettside.

25.11.2016: I prosjektet “Universell utforming av hverdagsteknologier” er vi nå godt i gang med uttestingen. Les mer på prosjektsiden.

15.11.2016: Nå testes en spennende pårørende-app, delta og vinn et gavekort! Invitasjonen til brukermedvirkning finner du her.

5.10.2016: I slutten av forrige måned  ble det avholdt workshop i POSEIDON-prosjektet i England. Les mer og se bilder om workshopen på prosjektets blogg.

4.10.2016: Kardes søsterselskap Tellu AS bidrar til banebrytende prosjekt med sin TelluCloud-løsning.

3.10.2016: Karde er bidragsyter i NOU 2016: 17 På lik linje — Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.

31.8.2016: Veilederen i prosjektet Bonum Domos er nå publisert, og kan lastes ned her: Bonum Domos: Gode boliger for personer med utviklingshemning.

22.8.2016: Det nye Husbanken-prosjektet Klok bolig er i gang! Vi skal lage et interaktivt nettsted om smarte løsninger i boliger for personer med utviklingshemning.

11.4.2016: Veilederen ‘Gode instruksjonsfilmer’ er oversatt til svensk.

7.4.2016: Karde er utstiller på landskonferansen for Down syndrom som starter i dag. Konferansen holdes på hotell Scandic Fornebu og varer fra 7. til 9. april. Lars Erik Brustad fra NNDS skal holde foredrag om prosjektet POSEIDON torsdag kl. 16.30.

3.4.2016: Kursene fra prosjektet Mat og trivsel er ferdigstilte. Stiftelsen SOR har omtalt kursene på sine nettsider. Se omtalen her.

31.3.2016: Nytt prosjekt er i gang: Universell utforming av hverdagsteknologier for eldre.

29.2.2016: Artikkel om Geocaching er publisert i tidsskriftet SOR Rapport. Artikkelen handler om prosjektet Under steinen.

19.1.2016: Artikkelen IKT for elever – Kardes ressurser og erfaringer er utgitt i SOR rapport nr. 6 2015.

14.1.2016: Veilederen i prosjektet `Under steinen´er nå publisert og kan lastes ned her: Veileder: Enklere, tryggere og morsommere Geocaching. Heftet gir brukerveiledning, tips og anbefalinger om Geocaching generelt og individuell tilrettelegging av aktiviteten.

14.12.2015: To spennende prosjekter skal settes i gang på nyåret. I BROER skal vi utvikle et aktivitetsspill for å øke livskvaliteten og stimulere restevnen hos personer med demens. I Bonum Domos skal vi lage en oversikt over teknologiske løsninger som kan hjelpe personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne i hverdagen.

23.11.2015: I prosjektet Under steinen har vi gjennomført en uttesting, der tenåringer har konkurrert i å finne flest geocacher på 2 uker. Les mer på prosjektsiden.

I prosjektet Home4Dem har vi gjennomført en kreativ workshop med fagpersoner innen demens, ved hjelp av metoden Empatikart. Vi fikk nyttige tilbakemeldinger på hvilke behov personer med demens og deres omsorgspersoner har i hverdagen, og hvilke krav dette stiller til produkter som blir utviklet.

5.10.2015: Nyhetssak om prosjektet Home4Dem på AAL sine nettsider.

28.8.2015: Prosjektet og quizen Kjenn dine rettigheter er omtalt i nyhetsbrevet og på nettsidene til Stiftelsen SOR.

25.8.2015: I oktober skal vi arrangere en uttesting i form av en konkurranse i prosjektet Under steinen. Konkurransen går ut på å finne flest cacher på én måned. Vi ønsker å få med oss 6-8 ungdommer i alderen 13-16 år, som ikke har prøvd Geocaching før. Kjenner du noen i denne aldersgruppen som kunne tenkt seg å være med på dette? Alle som deltar vil få premier. Vinnerlaget vil få en ekstra flott premie!  Les mer om uttestingen her.

6.8.2015: Årsmelding for 2014 er endelig ferdig – bedre en smule sent enn aldri. Karde skal fra nå av rapportere om sin virksomhet i form av en årsmelding som inneholder både harde fakta om selskapet og en rekke korte artikler om temaer som vi engasjerer oss i og har prosjekter om. God lesing!

5.8.2015: Veilederen ‘Gode instruksjonsfilmer’ er omtalt i ‘Samfunn for alle’ nr 3, 2015, nederst på side 45. Veilederen er også omtalt og lagt ut på Deltasenterets nettsted ‘Universell utforming’.

2.7.2015: Velferdsteknologien Memas, som Karde har vært med på å utvikle, avbildes i en av Dagbladets toppnyheter i dag: Framtidas eldreomsorg

2.6.2015: I prosjektet Under steinen har vi laget en spørreundersøkelse om geocaching. Har du mulighet til å svare på undersøkelsen? Det vil ta ca 10-15 minutter.

30.4.2015: Veilederen ‘Gode instruksjonsfilmer’ er nå publisert. Se og lær hvordan du kan lage gode instruksjonsfilmer på en enkel måte! Les mer om prosjektet her.

22.4.2015: Riitta Hellman holder foredrag på VITALIS-konferansen i Gøteborg.
Se presentasjonen What do we need assistive technologies for?.

17.3.2015: Stiftelsen SOR omtaler Kom og se – så godt!

23.2.2015: Prosjekt om Geocaching og barn og unge er i gang

17.2.2015: NFU omtaler Mestring med mobil i Samfunn for alle nr. 1, 2015

15.2.2015: Veiledere og filmer for Mestring med mobil er ferdig:
www.iPhone-kurs.no

10.2.2015: Gro Marit Rødevand foredrar på Konferanse om mennesker med utviklingshemning: Livsstil – et spørsmål om valg i Bergen 5. mai

10.1.2015: Nye veiledere for praktisk arbeid med personer med demens publisert

10.1.2015: Hvordan skrive lettlest? Veileder

1.9.2014: Quiz fra prosjektet Kjenn dine rettigheter er ferdig, og omtalt i Samfunn for alle (s. 22-23)

Side oppdatert 3.8.2021