Penger og meg (2020-2022)

E-læring i personlig økonomi for mennesker med utviklingshemning

Tema og målsetting

Det overordnede målet er å understøtte et selvstendig liv og bedre levekår hos mennesker med utviklingshemning. Dette gjøres gjennom en e-læringsløsning om personlig økonomi. Overordnete temaer som er aktuelle for ‘Penger og meg’-løsningen er:

  1. Grunnleggende økonomi
  2. I butikken
  3. Teknologi
  4. Forsiktighet
  5. Ord og begreper knyttet til personlig økonomi

Det vil i tillegg bli utviklet et opplegg for aktivisering og oppfølging samt kursmateriell for lærere, tjenesteytere, pårørende og andre støttepersoner.

E-læringsressursene vil bli testet ut i praksis av mennesker med utviklingshemning og deres støttepersoner.

Prosjektets organisering

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede), Karde AS og Peder Morset folkehøgskole (PMF) i Selbustrand.

Karde AS har prosjektledelsen, utarbeider innholdet for e-læringsapplikasjonen og støttemateriellet, og følger opp uttestingen. NFU sprer informasjon om prosjektet og rekrutterer brukere til uttesting blant sine medlemmer. PMF bidrar til kravspesifikasjonen, og tester og prøver ut e-lærinsgressursene bland sine lærere og elever.

Finansiering

Prosjektet finansieres med prosjektmidler fra Stiftelsen Dam. Deltakerne i prosjektet legger også ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker

Fagstoff

Håndtering av penger:

P/I/ADL-trening:

Artikler om læringsprofiler og pedagogiske prinsipper:

Hefter fra prosjektet Pathways to adult education for people with intellectual disabilities, publisert av Inclusion Europe, med støtte fra EUs Lifelong Learning Programme (på engelsk):

Sistnevnte hefte er oversatt til norsk og kan lastes ned fra NFUs nettsted:

  • Informasjon for alle. Europeiske standarder for å lage informasjon som er lett å lese og forstå.

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Mange norske sedler

Betaling med betalingsterminal

NFUs logo    Peder Morset folkegøgskolens logo med navnet til skolen    Logoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn

Side oppdatert 6.12.2021