Penger og meg (2020-2022)

E-læring i personlig økonomi for mennesker med utviklingshemning

Tema og målsetting

Det overordnede målet er å understøtte et selvstendig liv og bedre levekår hos mennesker med utviklingshemning. Dette gjøres gjennom en e-læringsløsning om personlig økonomi. E-læringsløsningen er publisert på www.pengerogmeg.no
Korte filmer blir lagt til i løsningen i løpet av våren 2022.

Det har i tillegg blitt utviklet et opplegg for aktivisering og oppfølging samt kursmateriell for lærere, tjenesteytere, pårørende og andre støttepersoner. Disse fins på www.pengerogmeg.no under arkfanen ‘Til hjelpere’.

E-læringsressursene har blitt testet ut i praksis av mennesker med utviklingshemning og deres støttepersoner.

Prosjektets organisering

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede), Karde AS og Peder Morset folkehøgskole (PMF) i Selbustrand.

Karde AS har prosjektledelsen, utarbeider innholdet for e-læringsapplikasjonen og støttemateriellet, og følger opp uttestingen. NFU sprer informasjon om prosjektet og rekrutterer brukere til uttesting blant sine medlemmer. PMF bidrar til kravspesifikasjonen, og tester og prøver ut e-lærinsgressursene bland sine lærere og elever.

Finansiering

Prosjektet finansieres med prosjektmidler fra Stiftelsen Dam. Deltakerne i prosjektet legger også ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Mange norske sedler

Betaling med betalingsterminal

NFUs logo    Peder Morset folkegøgskolens logo med navnet til skolen    Logoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn

Side oppdatert 14.3.2022