Penger og meg (2020-2022)

E-læring i personlig økonomi for mennesker med utviklingshemning

Tema og målsetting

Det overordnede målet var å understøtte et selvstendig liv og bedre levekår hos mennesker med utviklingshemning. Dette ble gjort gjennom en e-læringsressurs om personlig økonomi. Penger og meg er tilgjengelig her.

 

Det ble i tillegg blitt utviklet et opplegg for aktivisering og oppfølging samt kursmateriell for lærere, tjenesteytere, pårørende og andre støttepersoner. Disse fins på www.pengerogmeg.no under arkfanen ‘Til støttepersoner’.

Prosjektets organisering

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede), Karde AS og Peder Morset folkehøgskole (PMF) i Selbustrand. Karde AS hadde prosjektledelsen, utarbeidet innholdet for e-læringsapplikasjonen og støttemateriellet, og fulgte opp uttestingen. NFU spredde informasjon om prosjektet og rekrutterte ytterligere brukere til uttesting blant sine medlemmer. PMF bidro til kravspesifikasjonen, og testet og prøvde ut e-lærinsgressursene bland sine lærere og elever.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med prosjektmidler fra Stiftelsen Dam. Deltakerne i prosjektet la også ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker

E-læringsapplikasjonen Penger og meg

Sluttrapport fra prosjektet Penger og meg

Penger og meg i Kunnskapsbanken (NAKU)

Kardes fritt tilgjengelige nettressurser. Mestringsteknologi for alle 2022 (MTEK22), 7. mars 2022, Asker.

Kardes e-læringsressurser

Nyhetsbrev (april 2020)

Nyhetsbrev (august 2021)

R. Hellman: E-learning for people with intellectual disability – Norwegian cases. Foredrag på webinaret ‘Digitalization in social services – Opportunities and barriers for people with disabilities’.  Nordens välfärdscenter og Socialstyrelsen (Danmark), 5.10.2020.

Nettstedet til Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Nettstedet til Peder Morset folkehøgskole

Prosjektomtale i Oppsiden

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Mange norske sedler

Betaling med betalingsterminal

NFUs logo    Peder Morset folkegøgskolens logo med navnet til skolen    Logoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn

Side oppdatert 29.4.2024