Penger og meg (2020-2021)

E-læring i personlig økonomi for mennesker med utviklingshemning

Tema og målsetting

Det overordnede målet er å understøtte et selvstendig liv og bedre levekår hos mennesker med utviklingshemning. Dette gjøres gjennom en e-læringsløsning om personlig økonomi. Temaer som er aktuelle for ‘Penger og meg’-løsningen er:

  1. Grunnleggende økonomi
  2. I butikken
  3. Teknologi
  4. Forsiktighet
  5. Ord og begreper knyttet til personlig økonomi

Det vil i tillegg bli utviklet et opplegg for aktivisering og oppfølging samt kursmateriell for lærere, tjenesteytere, pårørende og andre støttepersoner.

E-læringsressursene vil bli testet ut i praksis av mennesker med utviklingshemning og deres støttepersoner.

Prosjektets organisering

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede), Karde AS og Peder Morset folkehøgskole (PMF) i Selbustrand.

Karde AS har prosjektledelsen, utarbeider innholdet for e-læringsapplikasjonen og støttemateriellet, og følger opp uttestingen. NFU sprer informasjon om prosjektet og rekrutterer brukere til uttesting blant sine medlemmer. PMF bidrar til kravspesifikasjonen, og tester og prøver ut e-lærinsgressursene bland sine lærere og elever.

Finansiering

Prosjektet finansieres med prosjektmidler fra Stiftelsen Dam. Deltakerne i prosjektet legger også ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker

Fagstoff

Håndtering av penger:

  • Norsk Forbund for Utviklingshemmede: Kursbok Pengene mine (gratis nedlasting på NFUs nettsted).
  • Money management. Down’s Syndrome Association.

P/I/ADL-trening:

Artikler om læringsprofiler og pedagogiske prinsipper:

Hefter fra prosjektet Pathways to adult education for people with intellectual disabilities, publisert av Inclusion Europe, med støtte fra EUs Lifelong Learning Programme (på engelsk):

Sistnevnte hefte er oversatt til norsk og kan lastes ned fra NFUs nettsted:

  • Informasjon for alle. Europeiske standarder for å lage informasjon som er lett å lese og forstå.

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Mange norske sedler

Betaling med betalingsterminal

NFUs logo    Peder Morset folkegøgskolens logo med navnet til skolen    Logoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn