STEMME

STEMME er et verktøy (“plugin”) som kan brukes til å legge ut tekst på Facebook og andre nettsider.
Følg veiledningen under for å laste ned verktøyet i Firefox.

 1. For at STEMME skal virke må det installeres et tillegg (Add-on) til Firefox. STEMME bygger på GreaseMonkey. GreaseMonkey kan installeres fra: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/greasemonkey/

  Trykk på “Add to Firefox”.
  GreaseMonkeyTrykk på “Install now”.
 1. I tillegg til GreaseMonkey må STEMME-tillegget installeres.
  Dette gjøres fra http://karde.wpengine.com/stemme/script/stemme-gm-start.user.js

  Trykk på “Install”.
  install greasemonkey
 1. Sørg for at STEMME er slått på/enabled i Firefox. Under “Add ons”/”Utvidelser” skal det stå Disable. Det betyr at STEMME er slått på.
 1. Når STEMME er slått på, vil det komme et lite stemmesymbol oppe i høyre hjørne på skjermen. Når du kommer til et sted du ønsker å sette inn en tekst, aktiviseres verktøyet ved å klikke på stemmesymbolet.
  stemme-symbol
 1. Øverste del av skjermen endres da til å vise frem de forskjellige valgene av kategorier med ord som du kan sette inn i skrivefeltet.
 1. Når en kategori er valgt, vises knapper for alle valgene som kan gjøres. Der det er mulig å bygge mer komplekse tekster er tanken at du starter med øverste rad, så velger du neste rad osv. Teksten som bygges vises i det svarte feltet under knappene. Du kan fjerne teksten ved å trykke på X-symbolet.
  STEMME,setning
 1. Når du har bygget opp teksten du ønsker å sette inn, klikker du med musmarkøren i det feltet du ønsker teksten og limer inn (CMD+V for Mac eller CTRL-V for Windows maskiner).
  Skrivefelt, møtes i morgen