SMILEY

Smiley er laget for å virke i nettleseren Firefox.
Firefox kan installeres fra http://download.mozilla.org/.

Smiley kan installeres ved å gjøre følgende i Firefox:

1. Gå til: www.karde.no/symbolverktoy/rambar.xpi. Velg Installer nå.

install

2. Når du har valgt å installere må du starte Firefox på nytt. Velg Start på nytt nå.

start-nytt

3. Når så Firefox har startet på nytt, vil man se at nettleseren har fått en ny verktøylinje med noen symboler man kan trykke på. Verktøylinjen består av “knapper” som er en kombinasjon av et symbol og en enkel tekst:

knapper

Når man klikker på en av knappene blir teksten lagt til “utklippstavlen” på datamaskinen. Det betyr at du kan lime inn denne teksten etter at du har trykket på knappen. Det dukker opp en boks på skjermen som forteller hvordan du går fram for å lime teksten inn i for eksempel Facebook. Du limer inn teksten ved å holde inne CTRL-tasten og trykke på V. Det er også mulig å lime inn teksten ved å velge “Rediger”-menyen og så “Lim inn”. (I senere versjoner vil det være mulig å slå denne funksjonen av og på.) Når brukeren har lært seg hvordan en tekst settes inn vil det ikke være behov for denne teksten som forklarer dette.

kopier

Når man gjør innlimingen slik det er beskrevet ovenfor, kommer teksten der skrivemarkøren er. Slik slipper man å skrive noe.

tekst

Denne verktøylinjen kan brukes på alle nettsider i Firefox, og man kan bruke knappene for å sette inn tekst i alle skjemaer.

Kontakt

Erlend Øverby, mobil 901 29 642
Riitta Hellman, mobil 982 11 200