BFE – Brukerfokusert, Forenklet og Effektivt (avsluttet)

Tema og målsetting

Happy mid adult parents teaching their son how to use a computer.I BFE-prosjektet vi ledet for Asker kommune utviklet vi sammen med More Software Solutions krav til hvordan IKT-systemene kan støtte arbeidsprosessene i Barne- og familienheten. IKT-systemene skal støtte arbeidet og ikke være til hinder for de arbeidsoppgavene som utføres.

Siden mange kommuner opplever de samme problemene som Asker kommune, samarbeidet vi tett med KS for å sikre at de krav og løsninger som utvikles for Asker kan gjenbrukes av alle kommuner i Norge. Vi må også være ydmyke og innse at det er kun vi IKT-ekspertene som er opptatt av IKT. De vi arbeidet med i Asker Kommune er opptatt av å hjelpe innbyggerne og gjøre en så god jobb som mulig, og hvor IKT-systemene er bare noe de må forholde seg til — hvor IKT-systemene er noe som “står i veien” for arbeidet de skal gjøre.

Sammen med Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo ble det også utvikle krav til digitalt samtykke. Digitalt samtykke er en forutsetning for at Asker kommune skal kunne sette sammen fagteam som samarbeider om å gi barn, unge og familier den hjelp de måtte ha behov for. Brukerne skal enkelt selv kunne trekke tilbake et digitalt samtykke, eller legge til nye.

Finansiering

BFE ble delfinansieret av Regionalt forskningsfond Hovedstaden og Asker kommune.

Kontakt

Prosjektleder Erlend Øverby
Mobil: 901 29 642