BFE – Brukerfokusert, Forenklet og Effektivt (avsluttet)

Tema og målsetting

Happy mid adult parents teaching their son how to use a computer.I BFE-prosjektet vi ledet for Asker kommune utviklet vi sammen med More Software Solutions krav til hvordan IKT-systemene kan støtte arbeidsprosessene i Barne- og familienheten. IKT-systemene skal støtte arbeidet og ikke være til hinder for de arbeidsoppgavene som utføres.

Siden mange kommuner opplever de samme problemene som Asker kommune, samarbeidet vi tett med KS for å sikre at de krav og løsninger som utvikles for Asker kan gjenbrukes av alle kommuner i Norge. Vi må også være ydmyke og innse at det er kun vi IKT-ekspertene som er opptatt av IKT. De vi arbeidet med i Asker Kommune er opptatt av å hjelpe innbyggerne og gjøre en så god jobb som mulig, og hvor IKT-systemene er bare noe de må forholde seg til — hvor IKT-systemene er noe som “står i veien” for arbeidet de skal gjøre.

Sammen med Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo ble det også utvikle krav til digitalt samtykke. Digitalt samtykke er en forutsetning for at Asker kommune skal kunne sette sammen fagteam som samarbeider om å gi barn, unge og familier den hjelp de måtte ha behov for. Brukerne skal enkelt selv kunne trekke tilbake et digitalt samtykke, eller legge til nye.

Finansiering

BFE-prosjektet ble delfinansieret av Regionalt forskningsfond Hovedstaden og Asker kommune.

Kontakt

Prosjektleder Erlend Øverby
Mobil: 901 29 642

Side oppdatert 21.6.2021