Den røde tråd (avsluttet)

Universell utforming av langvarige elektroniske tjenestedialoger

Tema og målsetting

Prosjektet ‘Den røde tråd’ skulle utvikle konsepter og eksempelløsninger for universelt utformede brukerdialoger i langvarige elektroniske tjenestedialoger, og en sertifiseringstjeneste for offentlige elektroniske tjenester i samarbeid med Det Norske Veritas.

For konseptutviklingen i prosjektet ble det utarbeidet et scenariodokument. På grunnlag av det ble det utviklet et designkravdokument, og til slutt ble det utviklet en papirprototype og kjørbar demonstrasjon av en mulig langvarig e-tjeneste.

Det ble også produsert flere artikler som ble presentert på diverse internasjonale konferanser.

Finansiering

Den røde tråd var et IT Funk-prosjekt med delfinansiering fra Norges forskningsråd.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

  • Gro Marit Rødevand: Scenariodokument om Caroline, Thomas og datteren Sara med utviklingshemning og samhandlingsplattformen Viktig Informasjon
  • Riitta Hellman: Accessibility of Sustained eServices. I: Edited by David O’Donnell (Ed.): The Pro­cee­dings of the 10th European Conference on eGovernment, s. 214-220.
  • Riitta Hellman: Guidelines for increasing the accessibility of sustained e-services. I: F. E. Sandnes et al. (Eds.): Proceedings of the UNITECH 2010, s. 46-58.
  • Riitta Hellman: Temporal Accessibility of e-Services. eChallenges e-2010 Con­fe­rence, Warsaw, Poland, 27-29. October 2010.

Kontakt

Prosjektleder Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023

Side oppdatert 21.6.2021