OSIRIS (avsluttet)

Open Source Infrastructure for Run-time Integration of Services

Tema og målsetting

Gammel mobiltelefonEUREKA/ITEA-prosjektet OSIRIS (2005-2008) hadde som mål å utvikle Open Source mellomvare for tjen­ester. Tje­nestene skulle kunne til­­gjengeliggjøres på ulike type utstyr som mobiltelefon og digital TV. Dette var før smart-telefonens æra. Blant OSIRIS-deltakerne fant vi le­dende bedrifter, forskningsinstitutter og universiteter fra 9 europeiske land. De norske deltakerne i OSIRIS skulle spesifisere sine krav til OSIRIS-platt­formen, delta i utviklingen av plattformen, samt prøve ut plattformen ved å utvikle prototyper som demonst­re­rer plattformens egenskaper.

Karde hadde overordnet ansvar for og koordinerte Skattedirektoratets aktiviteter i prosjektet. Vi satte krav til og utviklet demonstrasjons-tjenester av flere skattetjenester på mobiltelefonen. Karde ledet også
en arbeidspakke i det internasjonale prosjektet.

IKT-Norge var prosjekteier for den norske delen av OSIRIS.

Finansiering

Den norske delen av prosjektet ble delfinansiert av Norges forskningsråd og Skattedirektoratet.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

OSIRIS var det første store prosjektet for Karde. Skattedirektoratet investerte 10 millioner kroner over tre år i dette prosjektet. Direktoratets karismatiske og fremoverlente direktør Bjarne Hope så OSIRIS som en mulighet til å lansere skattetjenester i flere kanaler som mobil og digital TV.

En viktig samarbeidspartner for Karde i OSIRIS var Ericsson Research som holdt til i Asker. Da Ericsson la ned forskningsaktiviteten sin i Norge i 2005 endte det med at to nøkkelpersoner i den nedlagte forskningsavdelingen dannet Tellu som et datterselskap av Karde i 2006. En annen viktig samarbeidspartner var More Software Solutions som Karde fortsatt har en tett relasjon til.

Kontakt

Arbeidspakkeleder og prosjektansvarlig for Skattedirektoratet Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023