e-Me (avsluttet)

Inclusive identity management in new social media

Tema og målsetting

iStock_000024086772MediumMålsettingen i e-Me prosjektet var å bidra med ny kunnskap for å gjøre innlogging på elektroniske tjenester mer brukervennlig og tilgjengelig uten å svekke kravene til personvern og sikkerhet. Bakgrunnen for prosjektet er at en betydelig andel av befolkningen opplever at innlogging og håndtering av alle passord og PIN-koder krevende, og at problemet øker i takt med tjenester som krever innlogging med passord. Det ble utviklet prototyper for dette, herunder en app for vennebetaling på Facebook. Utgangspunktet for app’en var behovet for å prøve ut en innloggingsløsning med mulighet for å velge mellom fem ulike innloggingsmetoder, for eksempel lyd eller bilde istedenfor tradisjonelt passord. Dette ble kombinert med å kople sammen en uformell tjeneste (Facebook) med en formell tjeneste (betaling).

Karde var prosjektleder på oppdrag av prosjekteier Norsk Regnesentral
(NR).

Finansiering

e-Me var finansiert av Verdikt-programmet i Norges forskningsråd.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

  • Forskningsrådet omtaler e-Me
  • Avslutningsforedrag eID – for meg og for oss på NOKIOS 2012
  • Foredrag og artikkel:The Cloverleaves of Social Media Challenges
    for e-Governments på eChallenges e-2011 Conference i Firenze i Italia
  • Keynote-foredragInclusice Identity Management på IFIPs
    Summer School 2011 i Trento, Italia
  • NRs nettside om prosjektet

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

logo_NFR