KOGNETT (avsluttet)

Nettsider for personer med redusert kognitiv funksjonsevne

BrainTema og målsetting

I 2009 bevilget Helsedirektoratet ved Deltasenteret tilskudd til dokumentasjons- og utviklingsprosjekter som fremmer likestilling og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Ett av prosjektene som fikk støtte var Norsk Regnesentrals prosjektforslag KOGNETT.

Målet for KOGNETT-prosjektet var å lage en veileder som passer inn i og komplementerer serien av veiledere utgitt av Deltasenteret. Nettsidene med veilederen inneholder både metodekunnskap og konkrete råd for hvordan nettsider kan gjøres tilgengelige for personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

Karde var NRs samarbeidspartner og underleverandør i KOGNETT. Prosjektet var et viktig ledd i Kardes generelle satsing på IKT for brukere med kognitive utfordringer.

Karde var prosjektets eier og internasjonale koordinator.

Finansiering

KOGNETT var et fullfinansiert tilskuddsprosjekt finansiert av Deltasenteret.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Kardes prosjektansvarlig Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

 

Uten navn