UNIMOD (avsluttet)

Universell utforming i multimodale grensesnitt

Tema og målsetting

Woman using her cell phone on subway platformMålet med Unimod-prosjektet var å utvikle ny kunnskap om multimodale og personaliserte brukergrensesnitt. Slike grensensitt kan bidra til vesentlig bedre kognitiv tilgjengelighet og enklere bruk av elektroniske tjenester. Det ble bygget prototyper innenfor tre områder:

  1. Kart og geografisk informasjon / GIS (på mobiltelefon)
  2. Elektroniske skjemaer, brukerdialog og datafangst
  3. Økonomi- og virksomhetsstyring

Kardes faglige bidrag var rettet mot navigeringsprototyp på mobiltelefonen for Åstvedt-gruppens logistikkdivisjon (nå A2G) i Bergen (område 1). Alle prototyper ble laget med hensyn til brukerprofiler
som igjen var basert på vanlige kognitive utfordringer (lesing, skriving, læring).
Brukere ble involvert i prosjektet fra brukerkrav til evaluering av prototyper.

Karde var prosjektleder på oppdrag av prosjekteier IKT-Norge.

Finansiering

Hovedfinansieringen kom fra Verdikt-programmet i Norges forskningsråd.
Partnerne la også ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

logo_NFR