Home4Dem (avsluttet)

HOME-based ICT solutions FOR the independent living of people with DEMentia and their caregivers

Tema og målsetting

Det er viktig at personer med demens kan leve mest mulig selvstendig med god livskvalitet. IKT og innovative støttetjenester kan brukes for å forlenge tiden som personen med demens kan bo hjemme, og for å avlaste pårørende og omsorgs-personell. I tillegg kan sikkerheten og tryggheten økes.

Hovedmålet med prosjektet Home4Dem var å utvikle og prøve ut en teknisk løsning som kan forbedre livskvaliteten til personer med demens og deres pårørende og omsorgspersoner. I all hovedsak dreide dette seg om smarthusteknologi.

De konkrete målsettingene i prosjektet var:
  1. Å utvikle en innovativ og modulær IKT-løsning ved å forbedre og oppdatere to eksisterende smarthusplattformer, utviklet i Italia og Sveits. Etter tilbakemeldinger fra brukere, vil plattformene bli oppdatert med ny funksjonalitet og flere sensorer, som for eksempel bevegelsessensorer, sengesensor, måling av temperatur, fuktighet, lys osv.
  2. Å implementere et system for atferdsanalyse som utnytter potensialet i selvlærende dataprogrammer, og som muliggjør en kontinuerlig samhandling mellom brukerne og plattformen.
  3. Å teste og prøve ut de oppdaterte løsningene gjennom en flere måneder lang prøveperiode med “par” av personer med demens og omsorgspersoner i fire europeiske land. I Italia og Sveits skal løsningene testes i private husholdninger/ familier, mens i Sverige og Norge skal løsningene bli testet i samarbeid med formelle tilbydere av omsorgstjenester.

De to eksisterende smarthusløsningene som skal forbedres og oppdateres var:

  1. “Up-Tech” – et avansert sensorsystem, utviklet av ARIELAB og AUTOMA i Italia
  2. “DomoCare” – et modulært multisensorsystem, utviklet av det sveitsiske
    selskapet Domo Safety

Prosjektet ble koordineret av INRCA (National Institute of Health and Science on Aging) fra Ancona, Italia. Kardes oppgaver var knyttet til ulike aspekter av brukervennlighet, testing og evaluering av systemet samt utvikling av appen for pårørende. Ulster University fra Belfast (UK) var Kardes underleverandør i prosjektet.

Finansiering

Home4Dem var et AAL-prosjekt med delfinansiering fra EU-kommisjonen og Norges forskningsråd.

Utvalgte lenker 

Kontakt

Kardes prosjektansvarlig Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Side oppdatert 2.2.2022