PIA (avsluttet)

Personal IADL Assistant

Tema og målsetting 

PIA tar sikte på å utvikle en tjeneste som støtter eldre personer med dagliglivets aktiviteter, såkalt IADL eller PADL (Instrumental/Personal Activities of Daily Living). Brukeren kan være en eldre person som ikke husker så godt, eller en som må håndtere noe nytt. Vi vil benytte korte instruksjonsfilmer på nettbrett eller smarttelefon som viser hvordan ting skal gjøres, være det bruken av en fjernkontroll eller vaskemaskin, eller innlæring av en ny prosedyre (f.eks. fotpleie eller sårstell). Tjenesten vil i tillegg til selve video-app’en inneholde et analyseverktøy for behovskartlegging, maler og veiledninger for hvordan man kan lage gode instruksjonsfilmer selv, og et sosialt nettsted for deling av erfaringer og innhold med andre. Vi planlegger å ha PIA ferdig som hjelpemiddel i 2015.

Karde er prosjektets eier og internasjonale koordinator.

Finansiering

PIA er et AAL-prosjekt med delfinansiering fra EU-kommisjonen og Norges forskningsråd. Partnerne legger ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater 

Kontakt

Prosjektleder, koordinator Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

 

aal-logo transEC Logo

h

The woman loads linen into a washing machine.