Sosiale medier for mennesker med utviklingshemning

Avsluttede prosjekter

Jeg vil også være med!

Social media communication concept