Enkle kommunikasjonsmekanismer for lese- og skrivesvake brukere i sosiale medier (avsluttet)

Tema og målsetting

KontaktDet å trykke på “Liker”-knappen i Facebook er kanskje den enkleste formen for interaksjon og deltagelse i sosiale medier. Mer aktiv deltakelse forutsetter at en skriver et innlegg, laster opp et bilde, eller kommenterer andres aktivitet.

Personer med skrivevansker har utfordringer i å delta aktivt i og bidra til de hyppige oppdateringer og endringer som skjer i en gruppe f.eks. i Facebook. Personer med skrivevegring eller skrivevansker rekker ikke delta i diskusjonen hvor det kanskje kommer flere innlegg i minuttet, og hvor det å kunne komme med kommentarer raskt er en grunnleggende forutsetning for deltagelse.

Målet for prosjektet var å hjelpe brukere med skrivevansker til deltakelse i sosiale medier.

Vi utviklet og teste en såkalt “plug-in” til Firefox-internettleser som gjør det lettere for personer med skrivevansker å komme med innspill og uttrykk som er rikere enn bare “Liker” eller “Liker ikke”.

Finansiering

Karde AS var prosjekteier og gjennomførte prosjektet.
Prosjektet ble støttet av Rådet for anvendt medieforskning (Medietilsynet).
Prosjektet varte fra februar 2013 til desember 2013.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Prosjektmedarbeider Mari Sætre Digernes
Mobil: 922 50 153

Prosjektmedarbeider Katrine Printz Moe
Mobil: 412 83 284

MT_RAMLOGO_A_1