Jeg vil også være med! (avsluttet)

Tema og målsetting 

SkiltDen overordnete målsettingen for prosjektet ”Jeg vil også være med!” var å bidra til inkludering av mennesker med utviklingshemning i sosiale medier for å få delta, dyrke interesser, få kunnskap og få vennerelasjoner, samtidig som man opplever nettet som et trygt sted å ferdes på.

Konkrete delmål var å:

  • Framskaffe ny, forskningsbasert kunnskap om sosiale medier og bruk hos barn
    og unge med utviklingshemning
  • Utforme veiledere til både barn og unge med utviklingshemning og deres foresatte/foreldre og andre pårørende om trygg bruk av sosiale medier
  • Spre den ervervede nye kunnskapen både på vitenskapelige og populærvitenskapelige arenaer

Finansiering

Jeg vil også være med! var finansiert av Rådet for anvendt medieforskning
i Medietilsynet
.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Andre nettressurser

Gyldendal Undervisning har utviklet et nettsted om nettvett i læringsressursen Salaby.

Kontakt

Kardes prosjektansvarlig Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

 

MT_RAMLOGO_A_1