STEMME (avsluttet)

Stenografi for sosiale medier

Tema og målsetting

stemme-verktøyDette prosjektet var en forlengelse av Enkle kommunikasjons-mekanismer. Hovedmålet med begge prosjektene er å bidra til inkludering av personer med lese- og skrivevansker i sosiale medier, og gjennom dette øke deres mulighet til deltakelse i samfunnets ulike arenaer generelt. Vi ønsker å gi dem en stemme.

I prosjektet har vi utviklet et verktøy (“plugin”) som kan brukes til å legge ut tekst på Facebook. I “Enkle kommunikasjonsmekanismer” implementerte vi et lite sett enkle og svært vanlige Facebook-uttrykk som “smilefjes” for å demonstrere at metoden fungerer teknisk sett. I STEMME har vi utvidet verktøyet og laget symbolsett som dekker flere temaer/interesseområder.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning
(Medietilsynet).

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200