Sporingstjenester i Kina (2014-2016)

Tema og målsetting

Cloud Computing ConceptI 2012 reiste Karde og Tellu til Ningbo i Kina og presenterte sine tjenester for kinesiske bedrifter. Ningbo er hovedsete for Kinas Smart City-satsninger. En av bedriftene var Sinobpo som vi nå har et strategisk samarbeid med. Sinobpo har hovedkontor i Ningbo, men har avdelinger i Beijing, Shanghai, Hong Kong og flere andre steder i Kina. Sinobpo har Smart City-kontrakter med 10 byer/distrikter i Kina. Det å ha en lokal partner med kontrakter innenfor politisk prioriterte områder som Smart City, er en av suksessfaktorene for utenlandske nykommere.

Karde undertegnet en strategisk samarbeidsavtale med Sinobpo under Smart City Exhibition i september 2012. På samme messe, og de to påfølgende år, viste Sinobpo fram
Tellus SmartPlatform-tjenester.

Dette har ledet fram til et innovasjonsprosjekt mellom Tellu AS, Eyasys AS, Karde AS og vår kinesiske partner Sinobpo
om utvikling av sporingstjenester for myndighetene i Ningbo. Eyasys er en norsk produsent av fotlenker for å spore
fanger som soner sin straff i frihet.

I første omgang skal prosjektet produsere tjenester i to områder: Sporing av lovbrytere som soner i frihet, og sporing
av eldre og personer med demens. Tellus SmartPlatform er en nøkkelkomponent for å utvikle tjenestene.

Karde har gjennom hele løpet hatt ansatte med kinesisk bakgrunn som har hjulpet til med kommunikasjonen med vår
kinesiske partner samt arbeidet med å tilpasse løsningene til kinesiske forhold.

Kardes søsterselskap Tellu AS er prosjekteier.

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Innovasjon Norge som et internasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Daglig leder Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023