Bonum Domos (avsluttet)

Gode boliger til personer med utviklingshemning

Last ned veilederen:
Bonum Domos: Gode boliger for personer med utviklingshemning

Tema og målsetting

Det er stadig behov for flere leiligheter til personer med funksjonshemning og til eldre, enten de er kommunale eller eies av andre. Mange foreldre til personer med utviklingshemning i familien setter i gang med boligbyggepro­sjekter selv for å skaffe sine barn et sted å bo utenom foreldrehjemmet. Kommunene bygger også leiligheter og rehabiliterer eldre bygg for å skaffe nye omsorgsleiligheter.

Personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne kan ofte hjelpes i dagliglivet med teknologiske løsninger. Det er imidlertid vanskelig å orientere seg mht. hva som fins på markedet av teknologi som kan være til hjelp i dagliglivet.

Personer med utviklingshemning eldes raskere enn andre. Det vil si de i tillegg til sin utviklingshemning gjerne får en raskere aldersbetinget funksjonsnedsettelse og derav følgende økt hjelpebehov i forhold til kognitiv funksjon enn funksjonsfriske.

Målet med prosjektet var å:
 1. Lage en oversikt over hvilke løsninger og teknologier som er tilgjengelig i dag.
 2. Lage en oversikt over etiske aspekter ved bruk av teknologiske løsninger med varsling til andre (både familiemedlemmer og ansatte tjenesteytere).
 3. Produsere en praktisk veileder med relevant informasjon ett sted.
 4. Spre prosjektets resultater bredt blant målgruppene:
  • Kommuner som skal bygge eller rehabilitere leiligheter til utleie for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne.
  • Foreldre som skal framskaffe samlokaliserte boliger for sine barn med nedsatt kognitiv funksjonsevne.
  • Foreldre eller andre familiemedlemmer som ønsker å bygge om deler av huset, kjøpe leilighet under oppføring eller skaffe tilleggsutstyr til leilighet for person med nedsatt kognitiv funksjonsevne eller en eldre som trenger hjelpemidler.
  • Ergoterapeuter i kommunene som arbeider med å tilrettelegge hverdagen for de ak­tu­elle målgrupper.
  • Entre­prenører som bygger leiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Tjenesteytere knyttet til disse boliger.

Finansiering

Prosjektet ble finansieret med tilskudd fra Husbanken.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

logoHusbanken

 

 

 

Remote home control system on a digital tablet or phone.