Doorways (avsluttet)

Nye arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning

Tema og målsetting

Handicapped boy holding tablet outdoors.Hovedmålet med prosjektet var å bidra til bedre utvikling og inkludering av mennesker med utviklingshemning i arbeidslivet. Vi ønsket å stimulere til at Vekstbedrifter og Attføringsbedrifter vil øke overgangen fra VTA til ordinære arbeidsplasser for personer med utviklingshemning. I prosjektet fulgte arbeidsledere fra VTA med arbeidstakere ut på ordinære arbeidsplasser og tilrettela der. Tre Vekstbedrifter inkluderte til sammen ni arbeidstakere i forskjellige ordinære bedrifter. Arbeidstakerne var to dager i uken ute på nye arbeidsplasser i minst et halvt år. Nettbrett ble brukt som et hjelpemiddel i inkluderingsprosessen. På de nye arbeidsplassene ble det vist fram “CV”-filmer som viste hva arbeidstakerne gjorde i Vekstbedriftene. Arbeidslederne lagde instruksjonsfilmer i nye arbeidsoppgaver som ble lagt på nettbrettene.
Mange andre funksjoner på nettbrettene ble også benyttet,
slik som notatfunksjon, alarm, bilder m.m.

Karde var prosjekteier og utførte prosjektet i samarbeid med ASVL
(arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene), Fossheim Verksteder AS,
Mjøsanker AS og Personalpartner AS.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert av NAVs program FARVE (Forsøksmidler ARbeid og VElferd).

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
Mobiltelefon: 913 50 096