IKT-mestring i dagliglivet (avsluttet)

Økt digital kompetanse for personer med utviklingshemning

Tema og målsetting

Prosjektets overordnede mål var å vise at økte digitale ferdigheter fremmer mestring, velvære og sosial interaksjon for personer med utviklingshemning. De aktuelle digitale ferdighetene var her bruk av kalenderfunksjonen på mobiltelefonen, e-post og håndtering av digitale bilder (fotografere, overføre, lagre og bruke digitale bilder).

Vi ønsket også å øke foreldrenes forståelse for betydningen av IKT, for praktiske ferdigheter i informasjonssamfunnet, for sosial interaksjon og for forståelse av at utstyr stadig inneholder flere muligheter. Det ble laget skjemaer for vurdering av ferdigheter innen de aktuelle områdene.

Vi testet ut tre ulike opplæringsmodeller for de aktuelle digitale ferdigheter: én for skoleundervisning i gruppe,
én for kurs på fritiden og én for individuell undervisning.

Hovedproduktene fra prosjektet er tre fritt tilgjengelige veiledere for opplæring av målgruppen.

Karde hadde prosjektledelsen, og NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) var prosjekteier.

Finansiering og samarbeidspartnere

“IKT-mestring i dagliglivet” ble finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler.
NFU bidrog i rekrutteringen av testpersoner.

Utvalgte lenker og resultater

  • Sluttrapport for prosjektet
  • Veileder 1, 2 og 3 (for skoleundervisning, kurs eller individuell opplæring) Kursmateriale til veilederne med hjemmeoppgaver og andre øvelsesoppgaver. Temaene som dekkes er: SMS/MMS; mobiltelefonkalender; e-post; filoverføring og filbehandling; kamera, fotografering og bilder; fototeknikk og bildebehandling og bruk av bilder i dokumenter Kartleggingsskjemaer for digitale ferdigheter

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
Mobil: 913 50 096

Side oppdatert 3.2.2022