IKT på veien videre (avsluttet)

Utvikling av ”verktøy” for økte arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning

Tema og målsetting

soskompHovedmålet med prosjektet var å bidra til bedre utvikling og inkludering av mennesker med utviklingshemning i arbeidslivet. Vi samlet erfaringer vedrørende bruk av IKT på arbeidsplassen for personer med utviklingshemning. Vi konsentrerte oss om opplæring og mestring av arbeidsoppgaver som kunne ha overføringsverdi, dvs. kunne utføres på den samme eller liknende måte på andre arbeidsplasser. Følgende ble utført:

  1. Opplæring i nye arbeidsoppgaver via filmsnutter.
  2. Trening i og utførelse av IKT-relaterte arbeidsoppgaver.
  3. Opplæring av andre i IKT-relaterte arbeidsoppgaver.
  4. Opplæring i og utførelse av arbeidsoppgaver som bidro til et godt sosialt miljø på arbeidsplassen.

Karde var prosjekteier og utførte prosjektet i samarbeid med Fossheim Verksteder AS.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert av NAVs program FARVE (Forsøksmidler ARbeid og VElferd).

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
Mobil: 913 50 096

Side oppdatert 3.1.2022