Kjenn dine rettigheter (avsluttet)

Quizen er lansert! Trykk på Start-knappen for å ta quizen.
Start quiz

Tema og målsetting

_MG_5377Hovedmålet med prosjektet «Kjenn dine rettigheter» var å øke bevisstheten om rettigheter og støtteordninger for personer med utviklingshemning, både for dem selv, familien, hjelpeapparatet og samfunnet generelt.

Med utgangspunkt i FN-konvensjonen og noen utvalgte støtteordninger ble det utviklet en quiz med tilhørende lettlest tekst, filmer og illustrasjoner. I tillegg til den lettleste teksten i selve quizen er det også laget mer utfyllende lettlest informasjonstekst om rettigheter som NFU har lagt ut på sine nettsider. I utviklingen av lettlest tekst ble prinsippene fra ”Information for all” (Inclusion Europa) brukt.

Uttesting av quizen ble gjennomført i to omganger sammen med
personer med utviklingshemning ved hjelp av observasjoner og intervjuer.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Omtale og lenker

Kontakt

Prosjektleder Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023

 

bufdir