Klok Bolig (avsluttet)

e-Læring om smarte løsninger i boliger
for personer med utviklingshemning eller demens

Gå direkte til Klok Bolig

Tema og målsetting

Kunnskapen om smarte boliger, uni­ver­­sell utforming av boliger og smart­­hus­tek­nologi for mennesker med utviklingshemning er spredt og vanskelig tilgjengelig. Det er kre­vende for på­rø­ren­­de og andre ak­tører å framskaffe den informasjonen de trenger. Vår ambisjon i dette prosjektet var å organisere og formidle denne kunnskapen i form av et e-læringsnettsted.

Nettstedets innhold og form

Nettstedets innhold ble bl.a. tatt fra veilederen ‘Gode boliger for personer med utviklingshemning’ som ble utviklet i prosjektet Bonum Domos. Innholdet er både teoretisk og praktisk rettet. Det viser til viktige forskrifter, lover og rettigheter og består av praktiske råd og anbefalinger.

Innholdet formidles gjennom:

  • Korte tekster som leder fram til mer utdypende tekster
  • Illustrerende bilder og inspirerende tegneseriestriper
  • Videoer og/eller animasjoner
  • ‘Test deg selv’-oppgaver
  • Lenker til andre relevante ressurser

Nettstedet er responsivt, dvs. at innholdet tilpasses skjermer av ulike størrelser – både PC-skjermer og mindre skjermer på smarttelefon og nettbrett.

Uttesting

For å sikre at nettstedet gir en god bru­ker­opplevelse og nytteverdi, gjen­nomførte vi evalueringer – både gjen­nom maskinell tilgjengelighetssjekk og gjen­nom testing i labo­ratorium, og bru­ker­­medvirkning og -testing.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med tilskudd fra Husbanken.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman Mobil: 982 11 200
Nettredaktør Anja Vålbekk Mobil: 474 15 955

logoHusbanken

 

 

 

Tegnet bilde av et hus med alle rommene sett fra fugleperspektiv