Mat og trivsel (avsluttet)

Tema og målsetting

Målsettingen i prosjektet var å bidra til god helse for personer med utviklingshemning ved å stimulere til et sunt kosthold og fysisk aktivitet. Dette ble gjort gjennom å lage gratis e-læringskurs i kosthold og fysisk aktivitet. Helsedirektoratets anbefalinger fra våren 2014 ble lagt til grunn. Det ble utviklet både et kurs for mennesker med utviklingshemning og et kurs for deres hjelpere, som tjenesteytere i boliger, foreldre, lærere, assistenter og andre støttepersoner.

Kurset for personer med utviklingshemning finnes på nettsiden: https://matogtrivsel.no/.

Kurset for hjelpere er tilgjengelige på SORs (Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning) e-læringsportal: https://kurs.helsekompetanse.no/sor. Det anbefales å registrere seg og gjennomføre kurset som innlogget deltaker. Da kan man starte der man avsluttet sist ved neste kursøkt. Kurset tar ca. 4 timer, inkludert slutt-test.

Kursene ble testet ut på elever og ansatte ved Peder Morset folkehøgskole før de ble justert. Ernæringsfysiolog fra Frambu kompetansesentersenter for sjeldne diagnoser har kvalitetssikret det faglige innholdet i kursene.

Karde hadde prosjektledelsen. NNDS (Norsk Nettverk for Down Syndrom) var prosjekteier.

Finansiering

‘Mat og trivsel’ ble finansiert av ExtraStiftelsen.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
Mobil: 913 50 096

Extrastiftelsen,NY logo

 

 

 

Sunn_mat

Side oppdatert 14.3.2022