Mestring med mobil (avsluttet)

Instruksjonsfilmer i å bruke iPhone

Tema og målsetting

iPhone iOS 8Målsettingen i prosjektet var å utvikle instruksjonsfilmer for smarttelefoner slik at personer med utviklingshemning kan bli mer selvstendige i dagliglivet. Bakgrunnen for prosjektet er at personer med utviklingshemning i liten grad får systematisk opplæring i å bruke smarttelefon. Mange av telefonens funksjoner kan hjelpe dem til å få bedre kontroll over hverdagen og gjøre dem mer selvstendige. Prosjektet har utviklet instruksjonsfilmer for iPhone. Det er også laget filmer som viser praktisk bruk av funksjoner som alarm, kalender, lydmelding, SMS, MMS, notater og kamera. Vi har laget et nettsted med en oversiktlig meny for filmene. Filmene ble testet ut av personer i målgruppen og deres hjelpere, og så forbedret. Filmene ble ferdigstilt i januar 2015.

Karde hadde prosjektledelsen, og NFU (Norsk Forbund for utviklingshemmede) var prosjekteier.

Finansiering

“Mestring med mobil” var finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater 

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
Mobil: 913 50 096

Extrastiftelsen,NY logo