POSEIDON (2013-2017)

PersOnalized Smart Environments to increase Inclusion of people with DOwn’s syNdrome

Tema og målsetting

POSEIDON var et prosjekt under EUs 7. rammeprogram. Hensikten med POSEIDON-prosjektet var å  bidra til bedre inkludering av mennesker med Down syndrom i samfunnet.

Karde var prosjektets eier og internasjonale koordinator.

Lenkene under for brosjyre og prosjektets internasjonale nettsted gir fyldig informasjon om POSEIDON.

Finansiering

POSEIDON hadde et budsjett på 4 millioner € hvorav EU-kommisjonen bidrog med 3 millioner € i støtte.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Prosjektleder/koordinator Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023

EC LogoEP7 logo with number 7

 

Boy with Down syndrome holding a tablet PC outdoors.