Under steinen (avsluttet)

Dataspill, spenning og glede inne og ute

Tema og målsetting

Det overordnede målet med prosjektet var å undersøke hvilke muligheter såkalt Geocaching har for å stimulere barn og unge, spesielt i sårbare grupper, å kombinere sosiale medier, dataspill og -lek med spennende og sunne fysiske aktiviteter. Geocaching er et internasjonalt “spill” for skattejakt/orientering ute, kombinert med rapportering og kommentering på nett.

Delmålene i prosjektet var:

  • Å framskaffe generell kunnskap om barn og unges deltagelse i Geo­cac­h­ing i Norge.
  • Å undersøke hvilke mekanismer som vil stimulere til økt interesse for ak­ti­viteter som kom­bi­ne­rer so­siale medier og dataspill med fysisk aktivitet.
  • Å utføre Geo­caching-ekspe­ri­menter med testgrupper og slik fram­skaffe kunnskap om po­tensialet og utfordringer.
  • Å legge fram metodeforslag og vei­ledning som gjør at Geo­caching kan bli in­te­res­sant, nyttig og trygt for barn og ungdom med ut­vik­lings­hemning. Personvern er et sen­tralt element i trygg­heten av de nettbaserte delene av Geocaching.

Finansiering

Under steinen var finansiert av Rådet for anvendt medieforskning i Medietilsynet.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Assisterende prosjektleder Mari Digernes
Mobil: 922 50 153

 

MT_RAMLOGO_A_1

Veileder om Geocaching

Trykk på bildet for å åpne veilederen. Der kan du finne brukerveiledning, tips og anbefalinger om Geocaching generelt og individuell tilrettelegging.
Veileder-lenke

Nyheter

29.02.16: Artikkel om Geocaching og veilederen er publisert i tidsskriftet SOR Rapport (februarnummeret).

14.01.16: Veilederen er nå publisert og kan lastes ned fra denne nettsiden.

23.11.15: Geocaching-konkurransen ble vellykket utført. To lag konkurrerte mot hverandre i en periode på 2 uker. Vinnerlaget fant 15 cacher, mens det andre laget fant 13. Alle deltagerne gjorde en god innsats, og vi har fått nyttige innspill som vi bruker videre i prosjektet.

25.08.15: I høst skal vi arrangere en uttesting i form av en konkurranse for ungdommer. Konkurransen går ut på å finne flest cacher på én måned. Vi ønsker å få med oss 6-8 ungdommer i alderen 13-16 år, som ikke har prøvd Geocaching før. Kjenner du noen i denne aldersgruppen som kunne tenkt seg å være med på dette?
Ta kontakt med Mari Digernes via mobil 922 50 153 eller mail: mari.digernes@karde.no. Alle som deltar vil få premier men vinnerlaget vil få en ekstra flott premie! Les mer om uttestingen her.

05.08.15: I juni arrangerte vi uttesting i Karde sine lokaler i Forskningsparken. 3 personer med spesielle behov testet ut Geocaching sammen med sine hjelpere. I august/september skal vi teste ut Geocaching sammen med normalt fungerende ungdommer.

02.06.15: Vi har laget en spørreundersøkelse om geocaching. Det vil ta ca 10-15 minutter å besvare den.
Trykk her for å åpne undersøkelsen.

5. og 13. mai arrangerte vi fokusgrupper for foreldre/voksne og ungdommer. Vi fikk mye gode innspill som vi tar med oss videre i prosjektet!
Infoskriv om fokusgruppe for foreldre/voksne
Infoskriv om fokusgruppe for ungdommer