Artikkel om Geocaching i SOR Rapport

Artikkelen handler om hvordan Geocaching kan være et verktøy for å få barn og unge mer ut i fysisk aktivitet.
Les mer om dette i prosjektet Under steinen.

Trykk her for å åpne artikkelen i en ny fane.

Artikkel_Geocaching