Ung og begeistret (avsluttet)

Tema og målsetting

Man beeing proud because he just has done laundry by himselfHovedmålet for forprosjektet ‘Ung og begeistret’ var å legge grunnlaget for utvikling av IKT-baserte opplæringsprogram innen IADL (Instrumental Activities of Daily Life = komplekse ADL-aktiviteter).

Vi undersøkte hva som er viktig for ungdom med utviklingshemning å mestre for å få et best mulig selvstendig dagligliv og hvor mye trening de får i dette. Det ble undersøkt ved intervjuer av foreldre, lærere, arbeidsledere i arbeidsmarkedsbedrifter og en styrer i en bolig. Dessuten ble det foretatt en webundersøkelse for å kartlegge behov for trening i IADL. Det ble laget en oversikt over eksisterende IKT-program for slik trening. Vi produserte en kravspesifikasjon for IADL-treningsprogram på vanlige teknologiplattformer som PC og smarttelefon. Dessuten ble det i prosjektet laget generelle konseptskisser over IKT-baserte IADL-opplærings- og treningsprogram. Disse skissene har banet vei for Kardes utvikling av e-læringsapplikasjoner for målgruppen fram til dagen i dag.

Karde utførte prosjektet.

Finansiering

‘Ung og begeistret’ ble delfinansiert av Forskningsrådets program
IT Funk.

Utvalgte lenker og resultater

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
Mobil: 913 50 096

Side oppdatert 17.6.2021