REMIND (2017-2022)

Developments in reminding technologies for persons with dementia

Karde deltar for første gang i Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) fra H2020, under ordningen Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Prosjektformen skal fremme innovasjon og samarbeid mellom næringsliv og universiteter. Bedrifter og offentlige institusjoner kan delta i MSCA på lik linje med universiteter og forskningsinstitutter. Stipendiater gjerne på doktornivå oppmuntres til opphold ved “ikke-akademiske” institusjoner.

Tema og målsetting

Målet med REMIND er å skape et internasjonalt og tverrsektorielt nettverk for utveksling av ansatte for å videreutvikle påminnelsesteknologier i smarte omgivelser for personer med demens. En smart omgivelse har evnen til å observere og analysere omgivelsene gjennom innebygde sensorer. Etter behandling av data fra sensorer kan ulike handlinger iverksettes for å tilby en forbedret opplevelse for beboeren. En viktig del av dette er relevante påminnelser til brukeren. Prosjektet kommer til å arbeide med et bredt spekter av temaer, fra sensornettverk og algoritmer til adferdsanalyse, brukeropplevelse og interaksjonsdesign.

Karde kommer til å være vertsinstitusjon for stipendiater og forskere fra flere land (Irland, Italia, Spania, Storbritannia og Sverige). Kardes medarbeidere kan tilsvarende oppholde seg hos vertsinstitusjoner i andre land.
Konsortiet består av et internasjonalt nettverk av 7 akademiske partnere, 5 ikke-akademiske partnere og partnere fra tredjeland (Argentina, Columbia og Sør-Korea).
Arbeidsformene er personellutveksling, seminarer, workshops og sommerskoler.

Finansiering

REMIND-nettverksaktivitetene finansieres av H2020-programmet.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Kardes kontaktperson: Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023

Side oppdatert 26.9.2022

Eldre dame med violett hår smarttelefon i hånden.