Samspill

E-læring om sosial kompetanse for mennesker med utviklingshemning

Tema og målsetting

Sosial kompetanse er viktig for å mestre de sosiale kravene og normene som stilles på ulike samfunnsarenaer. Evnen til samhandling, empati, selvkontroll og samarbeid er viktige forutsetninger i skolen, på arbeidsplassen og i fritiden. For mennesker med utviklingshemning kan utvikling av sosial kompetanse være krevende.

Målsettingen for prosjektet er å lage en gratis e-læringsapplikasjon om sosial kompetanse. Gjennom bedre sosial kompetanse hos mennesker med utviklingshemning er målet å skape en bedre hverdag, bedre inklu­der­ing og velfungerende sosiale relasjoner, bedre mental helse, et mer selvstendig liv og økte muligheter for å få utdannelse og arbeid i ordi­nære bedrifter.

Brukermedvirkning

Tidlig i prosjektet vil mennesker med utviklingshemning bidra i work­shops om hva de syns de trenger mer infor­masjon og kunnskap om vedr. sosiale relasjoner og situasjoner. For støt­­­teapparatet organiserer vi egne workshops. Det vil også bli gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse. Testing og utprøving av e-læringsapplikasjonen vil foregå sammen med brukere i løpet av hele prosjektet.

Organisering av prosjektet

Prosjektet foregår fra begynnelsen av juli 2021 og ut  juni 2023.

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Karde leder prosjektet og utfører mesteparten av arbeidet. Grenland folkehøgskole deltar med brukermedvirkning.

Finansiering

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
E-post: rh@karde.no
Mobil: 982 112 00

7 smilende ungdommer tett på hverandre

Hender som holder en mobiltelefon, PC i bakrunnen. I luften henger symboler fra sosiale medier.

Logo av NFU Norsk Forbund for UtviklingshemmedeLogoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn