Samspill

E-læring om sosial kompetanse for mennesker med utviklingshemning

Tema og målsetting

Sosial kompetanse er viktig for å mestre de sosiale kravene og normene som stilles på ulike samfunnsarenaer. Evnen til samhandling, empati, selvkontroll og samarbeid er viktige forutsetninger i skolen, på arbeidsplassen og i fritiden. For mennesker med utviklingshemning kan utvikling av sosial kompetanse være krevende.

Målsettingen for prosjektet er å lage en gratis e-læringsapplikasjon om sosial kompetanse. Gjennom bedre sosial kompetanse hos mennesker med utviklingshemning er målet å skape en bedre hverdag, bedre inklu­der­ing og velfungerende sosiale relasjoner, bedre mental helse, et mer selvstendig liv og økte muligheter for å få utdannelse og arbeid i ordi­nære bedrifter.

Brukermedvirkning

Tidlig i prosjektet vil mennesker med utviklingshemning bidra i work­shops om hva de syns de trenger mer infor­masjon og kunnskap om vedr. sosiale relasjoner og situasjoner. For støt­­­teapparatet organiserer vi egne workshops. Det vil også bli gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse. Testing og utprøving av e-læringsapplikasjonen vil foregå sammen med brukere i løpet av hele prosjektet. Vår brukerpartner i prosjektet er Grenland Folkehøgskole. Derfra deltar lærere fra botreningslinjen sammen med elever.

Organisering av prosjektet

Prosjektet foregår fra begynnelsen av juli 2021 og ut  juni 2023.

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Karde leder prosjektet og utfører mesteparten av arbeidet. Grenland folkehøgskole deltar med brukermedvirkning.

Finansiering

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
E-post: rh@karde.no
Mobil: 982 112 00

7 smilende ungdommer tett på hverandre

Hender som holder en mobiltelefon, PC i bakrunnen. I luften henger symboler fra sosiale medier.

Logo av NFU Norsk Forbund for UtviklingshemmedeLogoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navnGrenland Folkehøgskolens logo med tekst

Side oppdatert 9.11.2022