Faktaark

Her finnes det 
nedlastbare faktaark 
(én side “kort fortalt”) fra de fleste 
av Kardes
FoU- og innovasjonsprosjekter. Trykk på prosjektet for å åpne faktaarket.

IKT og samhandling i offentlig sektor

Rett fram

IKT for personer med utviklingshemning

Artes Socialis
Doorways
Gode instruksjonsfilmer
IKT-mestring i dagliglivet
IKT på veien videre
Jeg vil også være med!
Kjenn dine rettigheter
Kom og se – så godt!
Mat og trivsel
Mestring med mobil
Ung og begeistret

IKT for seniorer og personer med hukommelsesproblemer

Home4Dem
Mylife
PIA – Personal IADL Assistant
T&Tnet

IKT for personer med lese- og skrivevansker

Stemme: Stenografi for sosiale medier

IKT for personer med Asperger syndrom

Friends