Rapporter

Gro Marit Rødevand:
Sluttrapport
fra prosjektet Doorways. Februar 2012. Gro Marit Rødevand:
Sluttrapport fra prosjektet IKT på veien videre. Januar 2011. Mange forfattere:
Semicolons metode for samfunnsøkonomisk analyse av IKT
samhandlingsprosjekt

og tilknyttet
Indikatorsett.
2010. Arthur Reinertsen:
Matrikkelens koplinger til kommunale fagapplikasjoner og tjenester.
Sluttrapport fra samarbeidsprosjektet mellom prosjektene GeoIntegrasjon og
Semicolon. 14.09.2010. David Norheim, Lasse Udjus og Hnerik Smith-Meyer:
Utredning om egnede standarder for definisjonsarbeid i offentlig sektor. Sluttrapport, Difi. 25.01.2010. Inger Hagen, Gro Marit Rødevand, Lars Thomas
Boye, Riitta Hellman og Arthur Reinertsen:
Sluttrapport fra forprosjektet Aldern.
IT Funk. Januar 2009. Fuglerud, Kristin; Reinertsen, Arthur; Fritch, Lothar
& Dale, Øystein:
Universell utforming av IKT-baserte løsninger for registrering og
autentisering.

Sluttrapport fra forprosjektet Universell utforming og autentisering. IT Funk.
Februar 2009. Mange forfattere:
Semicolon: State of the Art
. Rapport Nr. 2008-0996, Det Norske Veritas. Desember 2008. Riitta Hellman og
Terje Grimstad:
Norsk OSIRIS og universell utforming. Sluttrapport fra prosjekt nr. 179107, Norges forskningsråd, IT Funk. Mars
2007.