Rapporter

Fom. høsten 2018 publiserer vi åpne rapporter på de aktuelle prosjekters nettsider her på dette nettstedet.  Denne siden oppdateres ikke lenger.

Gro Marit Rødevand: Sluttrapport fra prosjektet Doorways. Februar 2012.

Gro Marit Rødevand: Sluttrapport fra prosjektet IKT på veien videre. Januar 2011.

Mange forfattere: Semicolons metode for samfunnsøkonomisk analyse av IKT
samhandlingsprosjekt
og tilknyttet Indikatorsett.  2010.

Arthur Reinertsen: Matrikkelens koplinger til kommunale fagapplikasjoner og tjenester. Sluttrapport fra samarbeidsprosjektet mellom prosjektene GeoIntegrasjon og Semicolon. 14.09.2010.

David Norheim, Lasse Udjus og Hnerik Smith-Meyer: Utredning om egnede standarder for definisjonsarbeid i offentlig sektor. Sluttrapport, Difi. 25.01.2010.

Inger Hagen, Gro Marit Rødevand, Lars Thomas Boye, Riitta Hellman og Arthur Reinertsen: Sluttrapport fra forprosjektet Aldern. IT Funk. Januar 2009.

Fuglerud, Kristin; Reinertsen, Arthur; Fritch, Lothar & Dale, Øystein: Universell utforming av IKT-baserte løsninger for registrering og autentisering. Sluttrapport fra forprosjektet Universell utforming og autentisering. IT Funk.
Februar 2009.

Mange forfattere: Semicolon: State of the Art. Rapport Nr. 2008-0996, Det Norske Veritas. Desember 2008.

Riitta Hellman og Terje Grimstad: Norsk OSIRIS og universell utforming. Sluttrapport fra prosjekt nr. 179107, Norges forskningsråd, IT Funk. Mars 2007.