FoU-finansiering

Karde har lang erfaring fra etablering og gjennomføring av prosjekter gjennom nasjonale og europeiske virkemiddeapparater, slik som Norges forskningsråd, AAL JP (Ambient Assisted Living Joint Programme) og EUs rammeprogram for forskning og utvikling (nå Horizon 2020).

Vi hjelper deg med å finne finansiering for å komme fra idé
til produkt eller tjeneste. 

Dersom din virksomhet er interessert i et samarbeid med oss, ta kontakt med
Terje Grimstad eller Riitta Hellman.

Abacus