Innovasjonsprosjekter

Kardes innovasjonsprosjekter er vanligvis basert på aktiv bruk av finansieringsordninger, slik som FoU-finansiering fra Norges forskningsråd eller EU (Horizon2020, AAL JP eller EØS-midler), regionale forskningsfond, Innovasjon Norge eller stiftelser og fond som støtter eksperimentelle prosjekter for bestemte målgrupper eller næringer.

Vi helper våre kunder og samarbeidspartnere med utforming og gjennomføring av innovasjonsprosjekter — fra idégenerering og konsortiumbygging til leveranser og sluttrapportering. Våre seniorpersonell har lang erfaring fra teknologiledelse og innovasjonsarbeid både fra næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitutter.

Dersom din virksomhet er interessert i et samarbeid med oss, ta kontakt med
Terje Grimstad eller Riitta Hellman.

Innovasjon2