Konsulentoppdrag

Happiness

Karde kan påta seg forskjellige typer konsulentoppdrag, herunder brukerundersøkelserutredninger og evalueringer. Vi kan bistå med personer til komitéer samt referanse- og styringsgrupper knyttet til våre kompetanseområder:

  • Tilgjengelighet (universell utforming) av IKT, brukermedvirkning og standardisering
  • Samhandling i offentlig sektor (semantisk og organisatorisk interoperabilitet)
  • E-læring og sosiale medier

Karde har også flere egne og tilknyttede medarbeidere som kan gjennomføre utvikling av IKT-løsninger.

Vi har et sterkt fokus på riktig bruk av arbeidsmetoder, og er opptatt av høy kvalitet i det vi leverer. Derfor er planleggingsfasen av et konsulent-
oppdrag svært viktig. Vi møter gjerne opp til konfidensiell samtale om
evaluerings- og utredningsbehov. Vi kan levere resultater raskt
dersom det haster.

Har du behov for bistand innefor noen av våre fagområder,
ta kontakt med Terje Grimstad eller Riitta Hellman.

Side oppdatert 2.1.2023