Metoder og verktøykasser for universell utforming

Denne listen inneholder kun et lite utvalg av referanser i sluttrapporten der vi har samlet opp et stort antall kilder til leseren.

Grunnleggende, begrepsavklaringer, eksempler

Videoer: generelle og om spesifikke emner

Eksempler fra kommuner

Standarder og forskrifter

Følgende standarder kan kjøpes hos Standard Norge:

 • Universell utforming av byggverk – Veifinning (P-750)
 • Universell utforming av byggverk – Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger (NS 11001-1:2018)
 • Universell utforming av byggverk – Del 2: Boliger (NS 11001-2:2018)
 • Universell utforming av opparbeidete uteområder – Krav og anbefalinger (NS 11005:2011)
 • Universell utforming – Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse (NS 11030:2013)
 • Universell utforming – Persontransport – Tjenester på transportområdet (NS 11033:2017)
 • Universell utforming – Tjenester – Likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser (NS 11036:2018)
 • Universell utforming – Tjenester – Tilgjengelighet til finanstjenester (NS 11034:2018)
 • Universell utforming – Tjenester – Likeverdig tilgang til tjenester innen detaljhandel (NS 11035:2018)
 • Universell utforming – Automater for allmenn bruk – Krav til fysisk utforming og brukerdialog (NS 11022:2013)
 • Universell utforming – Tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter – Krav til utforming, oppmerking og filformater (NS 11021:2013)