Verdensmat

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Karde har i samarbeid utviklet mange gratis e-læringsressurser for opplæring av mennesker med utviklingshemning, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Målsettingen med dette prosjektet er å utvikle en digital kokebok med enkle oppskrifter for internasjonale matretter. Oppskriftene skal være spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemning.

Brukermedvirkning

Våre samarbeidspartnere i prosjektet er Arendal kommune og Peder Morset Folkehøgskole. Oppskriftene utvikles lokalt hos dem i tillegg til Kardes prosjektkjøkken.

Organisering

Prosjektet varer fra senhøsten 2023 til slutten av 2024.

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er prosjekteier. Karde leder prosjektet og arbeider faglig i det.

Fiansiering

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. Alle tre utførende partnere legger også ned en egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
E-post: rh@karde.no
Mobil: 982 112 00

Logoene av Verdensmat-aktører

Orientalsk fargerik matrett. Orientalsk fargerik matrett. Orientalsk fargerik matrett. Orientalsk fargerik matrett.

Side oppdatert 29.11.2023