Innovasjon

Karde arbeider med innovative IKT-løsninger. Vi hjelper våre kunder og samarbeidspartnere med utforming og gjennomføring av innovasjonsprosjekter.
Les mer.

Utvikling

I våre prosjekter utvikler vi hjelpe-midler og teknologiske løsninger for eldre personer, personer med demens og personer med utviklingshemning.
Les mer.

Ledelse

Karde behersker ledelse som fag, og vi har gode resultater å vise til. Vi tar gjerne imot både korte og lengre oppdrag, og kan ofte bistå på kort varsel.
Les mer.