Innovasjon

Karde arbeider med innovative IKT-løsninger. Vi hjelper våre kunder og samarbeidspartnere med utforming og gjennomføring av innovasjonsprosjekter.
Les mer.

Utvikling

I våre prosjekter utvikler vi hjelpemidler og teknologiske løsninger for eldre personer, personer med demens og personer med utviklingshemning.
Les mer.

Ledelse

Karde behersker ledelse som fag, og vi har gode resultater å vise til. Vi tar gjerne imot både korte og lengre oppdrag, og kan ofte bistå på kort varsel.
Les mer.