Personlig hygiene (2018-19)

E-læring i personlig hygiene for mennesker med utviklingshemning

Tema og målsetting

Personlig hygiene handler om å være ren og velstelt og å holde seg frisk. Det er også viktig å føle seg vel og at det er behagelig for andre i sosiale situasjoner.

I dette prosjektet skal vi utarbeide en e-læringsapplikasjon i form av et nettsted med ressurser til bruk ved opplæring av sentrale emner innen personlig hygiene.

Den viktigste målgruppen er mennesker med utviklingshemning selv. De vil få lettlest, illustrert stoff og enkle quiz-oppgaver om personlig hygiene. Eksempler på emner som vil bli dekket er vask og stell av:

  • kropp,
  • hår,
  • hender,
  • føtter,
  • tenner og
  • klær.

Applikasjonen vil inneholde mye stoff som gjelder begge kjønn. I tillegg vil både jenter og gutter få stoff som er særlig relevant for dem.

Det vil også bli utviklet et opplegg for aktivisering og oppfølging samt kursmateriell for tjenesteytere, pårørende og andre støttepersoner.

E-læringsapplikasjonen vil bli testet ut i praksis av mennesker med utviklingshemning.

Prosjektets organisering

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) og Karde AS.

Karde AS har prosjektledelsen, utarbeider innholdet for e-læringsapplikasjonen og støttemateriellet, og følger opp uttestingen. NFU sprer informasjon om prosjektet og rekrutterer brukere til uttesting blant sine medlemmer.

Finansiering

Prosjektet finansieres med helseprosjektmidler fra ExtraStiftelsen. Deltakerne i prosjektet legger også ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker

Fagstoff

Hefter om personlig hygiene (idé og tekst av Wenche Fjeld og Anne-Grethe Olsen):

  • Kvinner og hygiene
  • Mens og hygiene
  • Menn og hygiene

Heftene kan bestilles fra Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for habilitering.

NFUs kurshefter som er relevate i forbindelse med personlig hygiene:

Kursheftene kan lastes ned gratis fra NFUs nettsted.

P/I/ADL-trening:

Artikler om læringsprofiler og pedagogiske prinsipper:

Hefter fra prosjektet Pathways to adult education for people with intellectual disabilities, publisert av Inclusion Europe, med støtte fra EUs Lifelong Learning Programme (på engelsk):

Sistnevnte hefte er oversatt til norsk og kan lastes ned fra NFUs nettsted:

  • Informasjon for alle. Europeiske standarder for å lage informasjon som er lett å lese og forstå.

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Hender under springen med mye såpeskum på.Jente som dusjer med lukkede øyne.

NFUs logo ExtraStiftelsens logo med blå fugl og tekst