Min egen helse

E-læring om egen helse for mennesker med utviklingshemning

Tema og målsetting

Mennesker med utviklingshemning har oftere helsesvikt enn resten av befolkningen. Mennesker med utviklingshemning har også generelt flere tannutviklingsfeil og en dårligere tannhelse enn funksjonsfriske. Det er stort behov for lett tilgjengelige nett­res­surser om helse spesielt for yngre personer med utviklingshemning.

Målsettingen for prosjektet er å lage en gratis e-læringsapplikasjon om helse og egenhelse for men­nesker med utvik­lings­hemning. Slik kan de lære mer om hvordan de selv kan be­handle dagligdagse helseproblemer som forkjølelse, sår, flass, tørr hud osv. De får vite når det er aktuelt å gå til fastlegen, få henvisning til spesialist, kontakte legevakt eller når syke­husinnleggelse er aktuelt, og ikke minst hva som skjer de forskjellige stedene.

Brukermedvirkning

Tidlig i prosjektet vil mennesker med utviklingshemning bidra i work­shops om hva de syns de trenger mer infor­masjon og kunnskap om vedr. sin egen helse. For støt­­­teapparatet organiserer vi egne workshops. Det vil også bli gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse. Testing og utprøving av e-læringsapplikasjonen vil foregå sammen med brukere i løpet av hele prosjektet.

Organisering av prosjektet

Prosjektet foregår fra begynnelsen av juli 2021 og ut  juni 2023.

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Karde leder prosjektet og utfører mesteparten av arbeidet. Produksjon av realistiske filmer og bilder vil foregå på Tåsenklinikken (fastlege) og Odon­to­clinica (tannlege).

Finansiering

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
E-post: rh@karde.no
Mobil: 982 112 00

Hånd som trykker på skjermen til en sportsklokke

Tannlege som undersøker tennene til en pasient

Logo av NFU Norsk Forbund for UtviklingshemmedeLogoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn