engAGE (2021-2024)

Managing cognitivE decliNe throuGh theatre therapy, Artificial intelliGence and social robots drivEn interventions: Bruk av maskinlæring, teaterterapi og sosiale roboter som intervensjonsteknikker i håndteringen av nedsatt kognitiv funksjonsevne

Tema og målsetting

Pepper menneskelignende robot
Dramalek, minnefortelling og sosial interaksjon er prosjektets “vinduer” inn i målbildet om kognitiv støtte til personer med MCI (Mild Cognitive Impairment). Vi vil bruke menneskelignende roboter som virkemiddel.

Prosjektet engAGE er rettet mot personer med mild kognitiv svikt (MCI) og deres støttepersoner (f.eks. familiemedlemmer, helsepersonell og organisasjoner). Prosjektet tar sikte på å bekjempe og eventuelt bremse utviklingen av kognitiv svikt hos personer med MCI-diagnose eller egen opplevelse av at en for eksempel ikke husker så godt lenger.

Vi vil benytte den kognitive restevnen og støtte velvære hos målgruppen gjennom innovativ bruk av avansert teknologi som maskinlæring, ikke-invasiv bruk av sensorteknologi, selvrapportering samt kognitiv funksjonsstimulering. Vi vil anvende sosiale roboter for morsomme og hyggelige sosiale aktiviteter som dramalek og minnefortelling.

Et internasjonalt team bestående av partnere fra Romania, Sveits, Italia og Norge vil forske i og utvikle nye teknologiløsninger og prøve disse ut blant brukere i alle fire land. Målet er å komme fram til teknologier med kommersialiseringspotensial både innen infrastruktur og sluttbrukerteknologi. Prosjektet koordineres internasjonalt av personell fra Cluj Napoca universitetet i Romania.

Prosjektet startet 1.12.2021 og varer til 31.5.2024.

Kardes oppgaver er knyttet til ulike aspekter av design, brukervennlighet, testing og evaluering av systemet samt spredning av ny kunnskap fra prosjektet. Kardes Memas-produkt skal bli kommunikasjonsplattformen for løsningen som utvikles i engAGE. Vi får også byggeklosser til fornying av selve Memas-tjenesten.

Finansiering

engAGE er et AAL-prosjekt med delfinansiering fra EU-kommisjonen og Norges forskningsråd. Partnerne legger ned en betydelig egeninnsats. Forskningsrådet finansierer 50 % av den norske innsatsen.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater 

Åpne leveranser (public deliverables)

Kontakt

Kardes prosjektansvarlig: Riitta Hellman
Mobil: 98 21 12 00

          AAL logo

Side oppdatert 26.9.2022