Gode eksempler – jobb (2019-2021)

Tema og målsetting

I prosjektet ble det produsert fire filmer som viser mennesker med utviklingshemning i jobb på ordinære arbeidsplasser. Det ble også laget fem filmer om hvordan mennesker med utviklingshemning kan bruke IKT, for eksempel smarttelefoner og nettbrett, som en hjelp i arbeidet eller i jobbrelaterte ferdigheter. Jobbrelaterte ferdigheter er f.eks. å gjøre seg klar til å dra på jobb og selve jobbreisen. Filmene er koplet til nettressursene produsert i prosjektet ‘Støtte til vanlig arbeid’.

I ‘Gode eksempler – jobb’ er også informasjon om nettressursene fra Støtte til vanlig arbeid spredd mest mulig til målgrupper innen støtteapparatet f.eks. innen tiltaksbedrifter, NAV, videregående skoler, interesseorganisasjoner for mennesker med utviklingshemning og ledere og beslutningstakere innen området samt utdanningsinstitusjoner for relevante støttepersoner.

Se nyhetsbrevet for prosjektet for mer informasjon.

Organisering av prosjektet

NNDS (Norsk Nettverk For Down Syndrom) var prosjekteier og samarbeidet med Karde i prosjektet. Karde utførte mesteparten av arbeidet. Spindel Film deltok som konsulent for filmproduksjonen.

Finansiering

Prosjektet fikk støtte fra Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen). Karde la også ned egeninnsats. Personalpartner og Spir Oslo deltok med vurdering av filmene som en egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Mobil: 913 50 096

To kvinner i et vaskeri med rent lintøy i hendene

Mennesker på café

Smarttelefon

Norsk Nettverk for Down Syndrom sin logo med forkortelse NNDS og stilisert figur av kromosomer Logoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn

Side oppdatert 14.3.2022