Gode eksempler – jobb (2019-21)

Tema og målsetting

I prosjektet lages det filmer som viser mennesker med utviklingshemning i jobb på ordinære arbeidsplasser. Det lages også filmer om hvordan mennesker med utviklingshemning bruker IKT, for eksempel smarttelefoner og nettbrett, som en hjelp i arbeidet eller i jobbrelaterte ferdigheter. Jobbrelaterte ferdigheter er f.eks. å gjøre seg klar til å dra på jobb og selve jobbreisen. Filmene skal brukes i nettressursene produsert i prosjektet ‘Støtte til vanlig arbeid’.

I ‘Gode eksempler – jobb’ skal også informasjon om nettressursene fra Støtte til vanlig arbeid spres mest mulig til målgrupper innen støtteapparatet f.eks. innen tiltaksbedrifter, NAV, videregående skoler, interesseorganisasjoner for mennesker med utviklingshemning og ledere og beslutningstakere innen området samt utdanningsinstitusjoner for relevante støttepersoner.

Organisering av prosjektet

NNDS (Norsk Nettverk For Down Syndrom) er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Karde utfører mesteparten av arbeidet. Spindel Film deltar som konsulent for filmproduksjonen.

Finansiering

Prosjektet finansieres med helseprosjektmidler fra Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen). Deltakere i prosjektet legger også ned egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Mobil: 913 50 096

To kvinner i et vaskeri med rent lintøy i hendene

Mennesker på café

Smarttelefon

Norsk Nettverk for Down Syndrom sin logo med forkortelse NNDS og stilisert figur av kromosomer Logoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn

Side oppdatert 2.8.2021