Støtte til vanlig arbeid (2018-20)

Tema og målsetting

I prosjektet er det laget en verktøykasse med anbefalinger for å lykkes med inkludering av mennesker med utviklingshemming på vanlige arbeidsplasser. Verktøykassen består av en nettressurs, i form av et e-læringsressurs, for mennesker med utviklingshemning og en annen nettressurs for støtteapparatet.

E-læringsressurs for mennesker med utviklingshemning: www.laboris.no

Nettsted for støtteapparatet: www.laboris-stotte.no

Støtteapparatet kan bl.a. få et lynkurs i arbeidsinkluderingsmetoden CE (Customized Employment). Det er en form for SE (Supported Employment), som er spesielt velegnet for inkludering av mennesker med utviklingshemning på vanlige arbeidsplasser. Det er også anbefalinger for tilrettelegging ved hjelp av IKT samt en rekke andre veiledninger og råd.

Støtteapparatet kan være:

  • arbeidsledere i arbeidsmarkedstiltak
  • kommuneansatte som følger opp mennesker med utviklingshemning i dagaktivitetstilbud
  • rådgivere og lærere i videregående skole
  • NAV-ansatte som skal følge opp mennesker i VTA-O (varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift)
  • ledere, faddere og andre arbeidskollegaer i vanlige bedrifter
  • foreldre/familie og tjenesteytere i boliger for mennesker med utviklingshemning
  • andre som har et oppfølgingsansvar for mennesker med utviklingshemning
  • beslutningstakere som har ansvar for tiltak for mennesker med utviklingshemning
  • læresteder som underviser i relevante fag

E-læringsressursen for mennesker med utviklingshemning inneholder bl.a. informasjon om hva det vil si å være en god arbeidstaker og rettigheter i arbeidslivet.

Prosjektets organisering

NNDS (Norsk Nettverk For Down Syndrom) var prosjekteier og samarbeidet med Karde i prosjektet. Forsker II Angelika Schafft og seniorforsker Grete Wangen, begge ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved AFI, OsloMet, deltok i prosjektet. Dessuten var arbeidsmarkedsbedriftene Personalpartner AS og Spir Oslo AS samt Asker kommune med som viktige samarbeidspartnere.

Finansiering

Prosjektet ble støttet av Stiftelsen Dam (tidligere kalt ExtraStiftelsen). Deltakerne i prosjektet la også ned egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Mobil: 913 50 096

Smilende cafeansatt serverer bakeverk over disken.

Ung mann og middelaldrende dame på kontoret. Mannen sitter foran en PC, kvinnen står og veileder. Begge smiler bredt.

Norsk Nettverk for Down Syndrom sin logo med forkortelse NNDS og stilisert figur av kromosomer 

Side oppdatert 14.3.2022