Hjemmetrening og videokontakt (2021-2022)

Tema og målsetting

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til mer fysisk aktivitet og mer kontakt med andre via video for mennesker med utviklingshemning. Mange har blitt mer fysisk inaktive og har mindre sosial kontakt pga. koronarestriksjoner. Mangel på fysisk aktivitet og samvær med andre kan gå ut over humør, livskvalitet og vekt.

I prosjektet produseres det et nettsted for støtteapparatet så de kan hjelpe mennesker med utviklingshemning i gang med hjemmetreninger og med videotreff. Se nettstedet så langt her.

I første omgang er det lagt ut allerede kjent informasjon om nettressurser for hjemmetrening. Blant annet er Enkeljympas treningsvideoer og treningstilbud sentrale. Det informeres også om tekniske muligheter til å se og høre treningene på gode måter.

I prosjektet gjennomføres det også en nettbasert undersøkelse om digitale treningsmuligheter rundt om i landet. Undersøkelsen dreier seg om erfaringer med tekniske løsninger for treningsvideoer og direktesendte gruppetreninger og erfaringer vedrørende bruk av digitale møteplasser med videooverføring. Vi har fått inn mange svar, men det er fortsatt mulig å svare på undersøkelsen her.

Basert på svar fra spørreundersøkelsen oppdateres nå nettstedet når det gjelder treningsmuligheter og hva som kreves for å bruke de ulike mulighetene. Nettstedet vil også oppgraderes med informasjon om hvordan støtteapparatet kan lage instruksjoner med bilder, piler og tekst for hvordan digitale treningsressurser kan brukes.

Informasjon om veilederen ‘Informasjon for alle’ og viktige prinsipper derfra er allerede lagt ut på nettstedet, se her. Veilederen dreier seg om å lage informasjon som er lett å lese og lett å forstå, ikke minst for mennesker med utviklingshemning.

I tillegg vil nettressursen inneholde informasjon om bruk av ulike videomøteverktøy, inkludert fordeler og ulemper og hva det er viktig å være klar over.

Informasjon om nettstedet spres vidt til støtteapparatet for mennesker med utviklingshemning. Nettstedet vil oppdateres kontinuerlig så lenge prosjektet varer.

Organisering av prosjektet

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Karde leder prosjektet og utfører mesteparten av arbeidet.

Finansiering

Prosjektet finansieres med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er administrert av Stiftelsen Dam. Programmet dreier seg om koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er søkerorganisasjon.

Prosjektet foregår i perioden 8.3.2021 – 30.6.2022.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Mobil: 913 50 096

Kvinne som har hjemmegym foran TV

Videomøte med ni deltakere på skjermen

Logo av NFU Norsk Forbund for UtviklingshemmedeLogoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn

Side oppdatert 2.8.2021