Hjemmetrening og videokontakt (2021-2022)

Tema og målsetting

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til mer fysisk aktivitet og mer kontakt med andre via video for mennesker med utviklingshemning. Mange er nå mye mer fysisk inaktive og har mindre sosial kontakt pga. koronarestriksjoner. Mangel på fysisk aktivitet og samvær med andre kan gå ut over humør, livskvalitet og vekt.

I prosjektet skal det produseres et nettsted for støtteapparatet så de kan hjelpe mennesker med utviklingshemning i gang med hjemmetreninger og med videotreff.

I første omgang legges det ut allerede kjent informasjon om nettressurser for hjemmetrening. Blant annet vil Enkeljympas treningsvideoer og treningstilbud være sentrale. Det informeres også om tekniske muligheter til å se og høre treningene på gode måter. Nettstedet publiseres så raskt som mulig, for dette er informasjon som det haster å nå ut med.

Prosjektet gjennomfører også en nettbasert undersøkelse om digitale treningsmuligheter rundt om i landet. Undersøkelsen vil også dreie seg om erfaringer med tekniske løsninger for treningsvideoer og direktesendte gruppetreninger og erfaringer vedrørende bruk av digitale møteplasser med videooverføring.

Basert på svar fra spørreundersøkelsen oppdateres nettstedet når det gjelder treningsmuligheter og hva som kreves for å bruke de ulike mulighetene. Det etterstrebes en fylkesvis oversikt over muligheter. Nettstedet vil også inneholde informasjon om hvordan støtteapparatet kan lage instruksjoner med bilder, piler og tekst for hvordan digitale ressurser for treninger skal kunne brukes. Det vil også vises til viktige prinsipper fra veilederen “Informasjon for alle”.

I tillegg vil nettressursen inneholde informasjon om bruk av ulike videomøteverktøy, inkludert fordeler og ulemper og hva det er viktig å være klar over.

Informasjon om nettstedet spres vidt til støtteapparatet for mennesker med utviklingshemning. Nettstedet vil oppdateres kontinuerlig så lenge prosjektet varer.

Organisering av prosjektet

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Karde leder prosjektet og utfører mesteparten av arbeidet.

Finansiering

Prosjektet finansieres med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er administrert av Stiftelsen Dam. Programmet dreier seg om koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er søkerorganisasjon.

Prosjektet foregår i perioden 8.3.2021 – 30.6.2022.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Mobil: 913 50 096

 

Kvinne som har hjemmegym foran TV

Videomøte med ni deltakere på skjermen

Logo av NFU Norsk Forbund for UtviklingshemmedeLogoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn