Hjemmetrening og videokontakt (2021-2022)

Tema og målsetting

Hovedmålet med prosjektet var å bidra til mer fysisk aktivitet og mer kontakt med andre via video for mennesker med utviklingshemning. Mange ble mer fysisk inaktive og hadde mindre sosial kontakt pga. koronarestriksjoner. Mangel på fysisk aktivitet og samvær med andre kan gå ut over humør, livskvalitet og vekt.

Vi har laget en nettressurs for støtteapparatet med informasjon om videobasert trening, både tilpasset mennesker med utviklingshemning og treningsressurser fra de største ordinære treningskjedene. Det gis også noen eksempler på direktesendte gruppetreninger for mennesker med utviklingshemning. Dessuten informeres det om tekniske muligheter til å se og høre treningene på gode måter. I tillegg fins det informasjon om danse- og treningsvideoer som kan være fine for mennesker med utviklingshemning samt egnede TV-spill med bevegelser.

Nettressursen inneholder også informasjon om hvordan støttepersoner kan lage instruksjoner for mennesker med utviklingshemning så de kan benytte treningsressursene på egen hånd. Informasjon om veilederen Informasjon for alle og viktige prinsipper derfra er sentrale. Veilederen dreier seg om å lage informasjon som er lett å lese og lett å forstå, ikke minst for mennesker med utviklingshemning.

I tillegg inneholder nettressursen informasjon om bruk av ulike videosamtaleapper. Omtalen inkluderer fordeler og ulemper, spesialeffekter og annet som det kan være viktig å være klar over.

I oppfølgingsprosjektet Mosjon og trening er det laget en nettressurs for mennesker med utviklingshemning. Den skal også stimulere til økt fysisk aktivitet og gjerne at brukeren starter med en eller flere nye aktiviteter.

Organisering av prosjektet

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) var prosjekteier og samarbeidet med Karde i prosjektet. Karde ledet prosjektet og utførte mesteparten av arbeidet.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som ble administrert av Stiftelsen Dam. Programmet skulle bidra til å redusere negative konsekvensene av smitteverntiltak for sårbare grupper i forbindelse med koronapandemien. NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) var søkerorganisasjon.

Prosjektet foregikk fra mars 2021 til november 2022.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Mobil: 913 50 096

Kvinne som har hjemmegym foran TV.

Videosamtale på mobiltelefon med en jente.

Logo av NFU Norsk Forbund for UtviklingshemmedeLogoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn

Side oppdatert 9.11.2022