Hjemmetrening og videokontakt (2021-2022)

Tema og målsetting

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til mer fysisk aktivitet og mer kontakt med andre via video for mennesker med utviklingshemning. Mange har blitt mer fysisk inaktive og har mindre sosial kontakt pga. koronarestriksjoner. Mangel på fysisk aktivitet og samvær med andre kan gå ut over humør, livskvalitet og vekt.

Vi har laget et nettsted for støtteapparatet med informasjon om videobasert trening, både tilpasset mennesker med utviklingshemning og treningsressurser fra de største ordinære treningskjedene. Det gis også en del eksempler på direktesendte gruppetreninger for mennesker med utviklingshemning. Dessuten informeres det om tekniske muligheter til å se og høre treningene på gode måter. I tillegg fins det informasjon om danse- og treningsvideoer som kan være fine for mennesker med utviklingshemning samt egnede TV-spill med bevegelser.

Nettstedet inneholder også informasjon om hvordan støttepersoner kan lage instruksjoner for mennesker med utviklingshemning så de kan benytte treningsressursene på egen hånd. Informasjon om veilederen ‘Informasjon for alle’ og viktige prinsipper derfra er sentrale, se her. Veilederen dreier seg om å lage informasjon som er lett å lese og lett å forstå, ikke minst for mennesker med utviklingshemning.

I tillegg inneholder nettressursen informasjon om bruk av ulike videomøteverktøy, inkludert fordeler og ulemper og hva det er viktig å være klar over.

I oppfølgingsprosjektet Mosjon og trening er det laget en nettressurs for mennesker med utviklingshemning som skal stimulere til økt fysisk aktivitet og gjerne starte med en eller flere nye aktiviteter.

Informasjon om nettstedet spres vidt til støtteapparatet for mennesker med utviklingshemning. Nettstedet vil oppdateres kontinuerlig så lenge prosjektet varer.

Organisering av prosjektet

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Karde leder prosjektet og utfører mesteparten av arbeidet.

Finansiering

Prosjektet finansieres med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er administrert av Stiftelsen Dam. Programmet dreier seg om koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er søkerorganisasjon.

Prosjektet foregår i perioden 8.3.2021 – 30.6.2022.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Mobil: 913 50 096

Kvinne som har hjemmegym foran TV.

Videosamtale på mobiltelefon med en jente.

Logo av NFU Norsk Forbund for UtviklingshemmedeLogoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn

Side oppdatert 14.3.2022