Mosjon og trening

Tema og målsetting

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til mer fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemning. Mange har i over et år vært mer fysisk inaktive enn tidligere pga. koronarestriksjoner.

Dette er et oppfølgingsprosjekt til det pågående prosjektet ‘Hjemmetreninger og videokontakt‘. I ‘Mosjon og trening‘ skal det produseres et nettsted for mennesker med utviklingshemning som skal motivere dem til mer fysisk aktivitet. Hovedvekten vil bli lagt på hjemmetrening via digitale ressurser og på utendørsaktiviteter. Nettstedet publiseres i løpet av høsten 2021 og oppdateres så lenge prosjektet varer.

Vi starter med fokusgruppesamtaler for mennesker med utviklingshemning og for deres tjenesteytere. Det vil legges vekt på hvilke fysiske aktiviteter deltakerne liker og hva som motiverer dem. Synspunkter på bruk av digitale ressurser for mosjon og trening tas også opp.

Karde vil utvikle nettstedet med lettleste tekster, enkle menyvalg, bilder og filmsnutter. Innhold, layout, funksjonalitet og navigering skal testes ut. For ekstra motivering til fysisk aktivitet vil det også via nettstedet arrangeres konkurranser med premiering for målgruppen. I tillegg vil nettressursen inneholde et menypunkt for støtteapparatet.

Informasjon om nettstedet skal spres vidt til støtteapparatet for mennesker med utviklingshemning.

Organisering av prosjektet

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Karde leder prosjektet og utfører mesteparten av arbeidet.

Prosjektet foregår fra begynnelsen av juni 2021 og ut juni 2022.

Finansiering

Prosjektet finansieres med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er administrert av Stiftelsen Dam. Programmet dreier seg om koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Mobil: 913 50 096

Orienteringspost i skogen

Logo av NFU Norsk Forbund for UtviklingshemmedeLogoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn

Side oppdatert 2.8.2021