Mosjon og trening

Tema og målsetting

Hovedmålet med prosjektet var å bidra til mer fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemning. Mange har de siste årene vært mer fysisk inaktive enn tidligere pga. koronarestriksjoner.

Dette er et oppfølgingsprosjekt til prosjektet Hjemmetrening og videokontakt. I prosjektet produserte Karde nettressursen Mosjon og trening for mennesker med utviklingshemning. Det skal motivere dem til mer fysisk aktivitet. Hovedvekten er lagt på hjemmetrening, blant annet via digitale ressurser, trening på treningssentre, lagidrett og på utendørsaktiviteter, både sommer og vinter. Det er dessuten informasjon om hva som kan motivere til fysisk aktivitet, og om hvordan apper og annen IKT-basert virksomhet kan brukes i forbindelse med mosjon og trening.

Innhold, layout, funksjonalitet og navigering ble testet ut på målgruppen. For ekstra motivering til fysisk aktivitet ble det hver måned i første halvdel av 2022 arrangert en konkurranse med premiering i første halvdel av 2022. I tillegg inneholder nettressursen et menypunkt for støtteapparatet.

Organisering av prosjektet

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) var prosjekteier og samarbeidet med Karde i prosjektet. Karde ledet prosjektet og utførte mesteparten av arbeidet.

Prosjektet foregikk fra juni 2021 til november 2022.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som ble administrert av Stiftelsen Dam. Programmet skulle bidra til å redusere negative konsekvenser av smitteverntiltak for sårbare grupper i forbindelse med koronapandemien.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Mobil: 913 50 096

Uteaktiviteter på grusvei med mange mennesker.

To kvinner har hjemmegym på treningsmatter.

Logo av NFU Norsk Forbund for UtviklingshemmedeLogoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn

Side oppdatert 9.11.2022