Mosjon og trening

Tema og målsetting

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til mer fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemning. Mange har de siste årene vært mer fysisk inaktive enn tidligere pga. koronarestriksjoner.

Dette er et oppfølgingsprosjekt til det pågående prosjektet Hjemmetrening og videokontakt. I ‘Mosjon og trening‘ har Karde produsert et nettsted for mennesker med utviklingshemning, som skal motivere dem til mer fysisk aktivitet. Hovedvekten er lagt på hjemmetrening via digitale ressurser og på utendørsaktiviteter. Nettstedet oppdateres så lenge prosjektet varer, ut juni 2022.

Innhold, layout, funksjonalitet og navigering skal testes ut. For ekstra motivering til fysisk aktivitet arrangeres det hver måned en konkurranse med premiering for målgruppen så lenge prosjektet varer. I tillegg inneholder nettressursen et menypunkt for støtteapparatet.

Informasjon om nettstedet spres vidt til støtteapparatet for mennesker med utviklingshemning.

Organisering av prosjektet

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Karde leder prosjektet og utfører mesteparten av arbeidet.

Prosjektet foregår fra begynnelsen av juni 2021 og ut juni 2022.

Finansiering

Prosjektet finansieres med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er administrert av Stiftelsen Dam. Programmet dreier seg om koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Mobil: 913 50 096

Uteaktiviteter på grusvei med mange mennesker.

To kvinner har hjemmegym på treningsmatter.

Logo av NFU Norsk Forbund for UtviklingshemmedeLogoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navn

Side oppdatert 1.2.2022