Jeg vil stemme! (2021)

Bakgrunn og målsetning

Dette prosjektet er en fortsettelse av Jeg vil stemme! (2019)

Prosjektets overordnede mål er å bidra til å oppfylle artikkel 29 i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ved at mennesker med utviklingshemning skal ha mulighet til å kunne foreta et selvstendig valg og kunne delta uten diskriminering og på lik linje med andre første gangen i stortings- og sametingsvalget i 2021.

Det konkrete arbeidsmålet er å videreutvikle og oppdatere nettressursen jegvilstemme.no med mer informasjon om Stortinget og stortingsvalget, Sametinget og sametingsvalget, samt oppdatere informasjonen om partiene og deres nye valgprogrammer. I tillegg skal NFUs kursmateriell oppdateres og distribueres. Målet er å øke tilgangen til valginformasjon for mennesker med utviklingshemning og dermed øke valgdeltakelsen.

Målgruppe

Hovedmålgruppe er mennesker med utviklingshemning over 18 år. Prosjektet vil også være til nytte for andre mennesker med tilretteleggingsbehov, for eksempel mennesker med lese/skrive/lærevansker, begrensede norskkunnskaper og de som har tegnspråk som sitt førstespråk i kombinasjon med lese/skrivevansker.

Prosjektets resultat kan også være til nytte for andre målgrupper som for eksempel

  • mennesker med begrensede norskkunnskaper
  • mennesker med kognitive utfordringer
  • mennesker med tegnspråk som sitt førstespråk, med lese-/skrivevansker

I tillegg til å være aktuelt når et valg nærmer seg, kan nettstedet brukes som et verktøy for kursvirksomhet generelt om demokrati og politikk.

Gjennomføring av prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Signo Vivo og Karde AS. Karde videreutvikler nettløsningen.

Prosjektet varer fra januar 2021 til utgangen av september 2021.

Finansiering

Prosjektet har fått støtte fra Valgdirektoratet.

Utvalgte lenker

Kontakt

Helene T. Strøm-Rasmussen (prosjektleder, NFU)

Riitta Hellman (Kardes prosjektansvarlig)

Kvinne som legger valgseddelen inn i valgurnen. Norsk flagg i bakgrunnen.

Det samiske flagget